Opvragen politiegegevens standaard bij VOG voor specifieke beroepen

Vanaf 1 juli worden voor bepaalde werkgevers en functies bij de beoordeling van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ook standaard gegevens van de politie geraadpleegd. Politiegegevens mogen bij deze VOG zelfstandig een weigeringsgrond vormen. Deze zogenoemde VOG politiegegevens wordt alleen ingezet voor beroepen waarbij een hoge mate van integriteit is vereist. Het gaat bijvoorbeeld om bepaalde medewerkers bij de douane, een gevangenisbewaarder of een parketsecretaris bij het OM die strafzaken voorbereidt.

Met de informatie uit de politiegegevens kan screeningsautoriteit Justis - die VOG-aanvragen behandelt - nog beter beoordelen of er redenen zijn om een VOG politiegegevens niet af te geven. Justis kijkt naar hoe vaak iemand voorkomt bij de politie, of dat recent is of al lang geleden en of de informatie relevant is voor de functie die iemand wil uitvoeren. Informatie van mensen die in de systemen staan als slachtoffer, aangever of getuige wordt niet meegewogen. Een enkele, eenvoudige staande houding of melding zullen de afgifte van een VOG politiegegevens niet in de weg staan.

Voorwaarden opvragen gegevens

Het ministerie bepaalt aan de hand van wettelijk vastgestelde criteria bij welke beroepen deze politiegegevens altijd mogen worden opgevraagd. Het gaat om functies met de bevoegdheid om geweld te gebruiken, met toegang tot gevoelige informatie op het terrein van openbare orde, veiligheid en handhaving van de rechtsorde, of betrokkenheid bij integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Justis behandelt jaarlijks rond de 1,4 miljoen VOG-aanvragen. Het overgrote deel daarvan wordt toegekend. Naar verwachting zullen dit jaar ongeveer 3000 VOG politiegegevens worden aangevraagd. Dat komt neer op zo’n 0,21% procent van het totale aantal VOG-aanvragen.

Alle informatieve over het aanvragen van een VOG P is te vinden op justis.nl/vogp.