Extra geld voor tegengaan van jeugdcriminaliteit

Het kabinet versterkt de aanpak van het voorkomen van jeugdcriminaliteit. De komende jaren maakt minister Weerwind voor Rechtsbescherming hiervoor extra geld vrij oplopend naar een bedrag van 61 miljoen euro structureel per jaar. Dit komt bovenop de 82 miljoen euro die minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid eerder bekend maakte jaarlijks te investeren in wijken waar risico’s voor jongeren het grootst zijn dat ze worden geronseld door (drugs)criminelen. Alles bij elkaar wordt straks vanaf 2025 143 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor maatregelen om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Openbaar Ministerie / Loes van der Meer

Jongeren die gewapende overvallen plegen of betrokken zijn bij steekincidenten raken al op jonge leeftijd op het verkeerde pad. Drugscriminelen rekruteren jongeren soms al op jonge leeftijd om pakketjes af te leveren of om ergens op de uitkijk te staan. Ondanks een daling van de jeugdcriminaliteit neemt in een beperkt aantal/bepaalde wijken met veel armoede en werkloosheid de ernstige criminaliteit onder bepaalde risicojongeren toe. Een combinatie van intimidatie, groepsdruk en angst in de buurt maakt het voor jongeren soms lastig om zich staande te houden en te kiezen voor een veilige toekomst met een goede opleiding en eerlijk werk.

,,Jongeren verdienen een goede toekomst, maar niet iedereen groeit op in een veilige omgeving. Daar liggen criminele verleidingen op de loer. Samen met gemeenten en professionals uit onder meer de zorg en het onderwijs willen we jongeren structuur en toekomstperspectief bieden. We maken ze weerbaarder en daarmee blijven ze op het rechte pad. Ook tijdens en na detentie.”

stelt minister Weerwind.

Minister Yeşilgöz-Zegerius:

,,Het dragen van vuurwapens en betrokkenheid in de drugshandel wordt in wijken door sommige jongeren al gekopieerd. Een intensieve persoonsgerichte aanpak is nodig om de intimiderende druk van drugshandel op jongeren, hun ouders, broertjes en zusjes te stoppen. Deze aanpak is niet vrijblijvend. Alles valt of staat met het aanspreken op gedrag en het betrekken van ouders. Wie toch de fout in gaat, moet worden gecorrigeerd. Alleen door zowel grenzen te stellen als perspectief te bieden, krijgen deze jongeren een kans een ommekeer te maken en uitzicht op een leven zonder steeds achterom te hoeven kijken.’’

De basis voor deze aanpak is het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Naast de eerder aangekondigde investeringen van minister Yeşilgöz-Zegerius, versterkt haar collega Weerwind ook de preventie in de brede jeugdcriminaliteit, de jeugdstrafrechtketen, de nazorg en re-integratie na detentie. Daarmee wordt voorkomen dat jongeren weer de fout in gaan en/of doorgroeien naar geharde criminelen.