Prioriteiten programma Werk aan Uitvoering toegelicht aan Tweede Kamer

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer nader toegelicht wat de prioriteiten zijn rondom het programma Werk aan Uitvoering (WaU).

WaU is een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening, met als doel beter aan te sluiten op de verwachtingen en behoeften van burgers en ondernemers. 

In de brief licht de minister toe hoe het kabinet om wil gaan met de menselijke maat in dienstverlening en met maatwerk. Daarnaast wordt beschreven hoe het kabinet het proactieve, luisterende en meedenkende vermogen richting burger en politiek wil vergroten, het proces op weg naar meer en betere digitale dienstverlening wil versnellen en de samenwerking wil versterken tussen beleid, toezicht en uitvoering.