Benoemingen Staatscommissie Demografische ontwikkelingen

Richard van Zwol wordt voorzitter van de ‘Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050’. Een door het kabinet aangestelde commissie om hen te adviseren over de uitdagingen die de verwachte vergrijzing en migratie de komende dertig jaar met zich meebrengen. De heer Van Zwol is oud-secretaris-generaal van diverse ministeries en werkt momenteel als Staatsraad in de Afdeling Advisering van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de onderstaande leden uit de Staatscommissie. 

De Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050 start na de zomer en heeft als doel het advies eind 2023 op te leveren. Een kabinetsreactie volgt zo spoedig als mogelijk.

Overige leden van de commissie:

 • Monika Sie Dhian Ho, plaatsvervangend voorzitter en directeur van Clingendael (Nederlands Instituut voor internationale betrekkingen)
 • Helga de Valk, plaatsvervangend voorzitter en directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en hoogleraar Migratie en de levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Tamara van Ark, oud-minister voor Medische Zorg en oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg
 • Tineke Huizinga, politica van de ChristenUnie en fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Ook oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer en oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
 • Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en oud-wethouder van gemeente Rotterdam
 • Louise Elffers, lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), onderwijsonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een samenwerkingsverband van de Gemeente Amsterdam, de UvA, de Vrije Universiteit, de HvA en Inholland
 • Floris Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester
 • Ismintha Waldring, universitair docent bij Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mohammed Essafi, oprichter en directeur van PublicEffect met ruim 20 jaar ervaring als adviseur en interimmanager in de publieke sector
 • Daniël van Vuuren, hoogleraar Sociale Zekerheid en Economie aan Tilburg University en hoofd van het cluster Werk en Zekerheid bij SEO Economisch Onderzoek
 • Emma van Zoelen, PhD-student aan de TU Delft en expert op samenwerking mens-kunstmatige intelligentie

Het kabinet heeft voor ogen dat Nederland ook in 2050 een land wil zijn met een grote brede welvaart. Daarom wordt de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050 gevraagd advies uit te brengen over scenario’s, mogelijke beleidsopties en handelingsperspectieven van de regering, met betrekking tot de maatschappelijke gevolgen van de demografische ontwikkelingen, in het bijzonder van vergrijzing en migratie. De commissie richt zich daarbij op de gevolgen voor de belangrijkste beleidsterreinen, van stedelijke ontwikkeling tot arbeidsmarkt en zorg.