Opvangcapaciteit vluchtelingen uit Oekraïne onder druk

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland stijgt al meerdere maanden net iets harder dan het aantal gemeentelijke opvangplekken voor deze groep. Daardoor stijgt de bezettingsgraad langzaam richting de 95% en verder. Dit zorgt ervoor dat de opvangcapaciteit voor vluchtelingen uit Oekraïne onder druk staat. Om te voorkomen dat er daadwerkelijk een tekort aan opvangplekken ontstaat, wordt er op dit moment in samenwerking met Veiligheidsregio’s en gemeenten hard gewerkt om extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren.

Realiseren extra plekken

Naast de crisis in de reguliere asielopvang, staat de opvangcapaciteit voor vluchtelingen uit Oekraïne ook onder flinke druk. Er is extra opvangcapaciteit nodig om deze mensen te kunnen blijven opvangen.  Afgelopen week steeg de bezettingsgraad naar 94%. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is er met behulp van Veiligheidsregio’s en gemeenten hard gewerkt om 57.000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. Hier zijn we als Rijk erg dankbaar voor. Naar verwachting stijgt dit aantal de komende weken naar 60.000 beschikbare opvangplekken. Gemeenten, Veiligheidsregio’s en het Rijk zijn nog volop bezig om in totaal 75.000 plekken te realiseren.

Naast het vergroten van de opvangcapaciteit wordt er ook gekeken naar de instroom. Sinds 19 juli 2022 vallen derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, zoals een werk- of studievisum, buiten de Regeling Tijdelijke Bescherming (RTB) wat naar verwachting tot een lagere instroom in de gemeentelijke opvang leidt. 

Dit zijn kleine stapjes die ervoor zorgen dat een tekort aan opvangplekken op korte termijn afgewend is. Maar nog steeds zijn er extra opvangplekken nodig om niet alleen nu, maar ook op de langere termijn vluchtelingen uit Oekraïne op te kunnen blijven vangen. Daarbij is het belangrijk dat we enige speling hebben; de situatie in Oekraïne is onvoorspelbaar en ook de instroom vanuit andere EU-landen laat zich niet volledig voorspellen.

Particuliere opvang

Naast de gemeentelijke opvang kan de particuliere opvang bijdragen om de druk op de opvangcapaciteit te verlichten. Via het consortium RefugeeHomeNL zijn er 11.000 particuliere opvanglocaties gescreend en geschikt bevonden. Hiervan hebben er circa 5.000 inmiddels de benodigde VOG aangeleverd. Op deze locaties is plaats voor circa 13.350 vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment worden er 1.110 Oekraïners opgevangen door particulieren via dit consortium. Samen met de VNG, Veiligheidsregio’s en het Rode Kruis zetten we erop in dat deze particuliere opvangmogelijkheden zo volledig mogelijk worden benut en onder de aandacht gebracht worden van Oekraïners om de druk op de Gemeentelijke Opvang te beperken.

Feiten en cijfers

Op dit moment zijn er 71.750 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven bij de BRP. Deze personen verblijven in de gemeentelijke en particuliere opvang, of hebben zelfstandig onderdak gevonden. 33% hiervan is man en 67% is vrouw.  

Circa 170 Oekraïners zijn met hulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vertrokken.

Vanuit de vluchtelingen uit Oekraïne is een grote bereidheid om bij te dragen aan onze maatschappij, zo hebben inmiddels zo’n 26.120 Oekraïense vluchtelingen betaald werk gevonden. Zij maken hiermee geen aanspraak meer van het beschikbare leefgeld dat voor deze vluchtelingen beschikbaar is.

In totaal zijn er circa 23.200 kinderen en jongeren onder de 18 uit Oekraïne naar Nederland gevlucht. 12.300 kinderen in de basisschoolleeftijd gingen sinds het begin van het uitbreken van de oorlog naar het primair onderwijs. Daarnaast gingen 6.990 kinderen naar het voortgezet onderwijs.