Slavernijverleden centraal tijdens bezoek van minister Bruins Slot en staatssecretaris Van Huffelen aan Caribisch deel van het Koninkrijk

Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, brengen van 6 tot 10 september een gezamenlijk bezoek aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Curaçao. 

Het bezoek staat in het teken van het slavernijverleden om zo zelf te zien en te horen in gesprekken wat het belang en de betekenis is van het slavernijverleden op de eilanden én voor Nederland.

Sint Maarten

De reis start op dinsdag 6 september op Sint Maarten waar de twee bewindspersonen onder meer in gesprek gaan met inwoners met verschillende achtergronden over het slavernijverleden en de betekenis voor de toekomst. Ook staan zij stil bij 5 jaar na orkaan Irma. 

Sint Eustatius

Op 7 september is de volgende stop Sint Eustatius. Hier staan onder meer een historische wandeling door Oranjestad, een gesprek met de Statia Heritage Commissie en een bezoek aan een school en gesprek met jeugd rondom het slavernijverleden op het programma.

Curaçao

Op Curaçao gaan de bewindspersonen in gesprek met jongeren en experts op het gebied van het slavernijverleden. Ook brengen zij een bezoek aan het National Archaeological-Anthropological Memory en het Nationaal Archief. De reis wordt afgesloten met een bijeenkomst met kunstenaars, schrijvers en musici waarbij het thema slavernij centraal staat.

Dialooggroep Slavernijverleden

In opdracht van de minister van BZK heeft het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden een advies uitgebracht over de vraag hoe om te gaan met het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Het kabinet komt nog voor 2023 met een reactie op dit advies. De ervaringen tijdens deze reis worden dan ook meegenomen in de kabinetsreactie.