Johan Osinga directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied bij LNV

Ir. J.M. (Johan) Osinga wordt directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2022.

Johan Osinga is sinds september 2018 directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV. Vanaf april 2022 vervult hij de functie van kwartiermaker-directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied. Eerder was hij onder andere algemeen directeur/provinciesecretaris en directeur Strategie bij de provincie Overijssel en vervulde hij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Johan Osinga studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van LNV. Deze vacature was niet opengesteld, want er was snel iemand nodig en de kwartiermaker was een geschikte kandidaat.