Woning dicht bij ernstig geweld

Beschieting van een woning, het gebruik van ernstig geweld in een woonwijk of het aantreffen van een wapen achter de voordeur. Bij ernstig geweld als gevolg van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit moeten burgemeesters ook de bevoegdheid hebben om een woning te sluiten als de openbare orde rond het pand is of dreigt te worden verstoord. Het wetsvoorstel dat deze sluitingsbevoegdheid in de Gemeentewet moet regelen heeft minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Yeşilgöz-Zegerius: “Om de veiligheid van buurtbewoners te vergroten is het van cruciaal belang dat burgemeesters de juiste instrumenten hebben om in actie te komen. Op dit moment kan dat niet altijd. Dit voorstel geeft burgemeesters wel de mogelijkheden om te handelen en een woning te sluiten door dit duidelijker en met juridische waarborgen te regelen.”

Nu mogen burgemeesters een woning sluiten bij verstoring van de openbare orde door gedragingen in die woning. Dan gaan het om ernstige woonoverlast. Die bevoegdheid blijkt niet in alle gevallen toereikend. Zo werden in Nieuwstadt explosieven gegooid naar een woning van een lid van een motorbendelid. Het bleek toen niet mogelijk de woning te sluiten omdat sprake moet zijn van verschillende soorten ernstige overlast, die zich met grote regelmaat en langdurig voordoen in een woning. Voor zover mogelijk zoeken burgemeesters voor een sluiting daarom nu nog hun toevlucht tot een noodbevel.

Om wijken veilig te houden, is het belangrijk dat een burgemeester de openbare orde kan bewaren of herstellen in verstoorde situaties. Handgranaten die aan de deurknop gehangen worden of angst voor op handen zijnde liquidaties zijn zaken die een enorme druk op de buurt leggen. Uit angst voor agressie durven bewoners zich niet meer vrij te bewegen in hun eigen buurt. Met deze uitbreiding kunnen burgemeesters wel in actie komen als zoiets gebeurt. Dit was ook een wens van burgemeesters zelf. Het wetsvoorstel is ook van toepassing gemaakt voor de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog behandelen.