Vanaf 2024 meeste huurwoningen onder de €1000

Het kabinet heeft de eerste contouren voor de regulering van de middenhuur naar de Tweede Kamer gestuurd. De regulering moet de betaalbaarheid van huren voor middeninkomens verbeteren. Daarnaast is het van belang dat er een fors aantal nieuwe middenhuurwoningen wordt bijgebouwd. Met deze brief geeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op een aantal elementen duidelijkheid over hoe de regulering eruit gaat zien voor huurders en investeerders. Zo komt de grens van de huurprijsbescherming op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS) te liggen bij 187 punten. Dat betekent dat vanaf 2024 bij het afsluiten van een nieuw huurcontract de meeste huurwoningen onder de €1000 gaan kosten. In november komt er een totaalbeeld van de regulering, zodat begin 2023 de Wet Regulering Middenhuur in consultatie kan gaan.

Minister De Jonge: ‘De schaarste van nu leidt tot snelle stijging van de huurprijzen met alle excessen van dien. Daar moeten we vanaf. Het is belangrijk een goede balans te vinden in de vormgeving van de regulering. Enerzijds moeten we huurders beschermen tegen te hoge huurprijzen. Anderzijds moeten we zorgen dat er bereidheid blijft om te investeren in nieuwe middenhuurwoningen. Met deze brief wil ik duidelijkheid geven.’

Hoogte van de grens

Het WWS bepaalt de maximale huurprijs op basis van de kwaliteit van een woonruimte. Hiervoor wordt een puntentelling gebruikt die verschillende aspecten van de woonruimte waardeert, zoals de oppervlakte en het energielabel van de woning. Het WWS wordt nu uitgebreid van 141 punten naar circa 187 punten. Dat betekent dat woningen waar nu meer dan €1.000 voor wordt gevraagd, terwijl deze op basis van de kwaliteit minder dan 187 punten hebben, bij een nieuw contract in huurprijs naar beneden moeten worden bijgesteld. Door de regulering verwacht het kabinet dat op termijn ruim 90% van de huurwoningen (sociale huur en middenhuur) bij een nieuw huurcontract onder de €1.000 worden verhuurd. Daarmee wordt het grootste deel van de excessen uit de markt gehaald.

Moderniseren woningwaarderingsstelsel

Om te stimuleren dat de bouw van middenhuurwoningen doorgaat wil het kabinet het puntensysteem moderniseren zodat het beter aansluit bij de kwaliteit van de huurwoningen. Zo gaan mensen een eerlijke prijs voor de kwaliteit van de woning betalen. Er wordt gekeken naar een algehele prijsopslag op het WWS, het aanpassen van de cap op de WOZ-waarde en de waardering van duurzaamheid en bijvoorbeeld de (gemeenschappelijke) buitenruimte van de huurwoning. Om dit zo goed mogelijk in beeld te brengen wordt er een model gemaakt. Het model wordt in oktober opgeleverd en moet inzicht bieden in de mogelijkheden om het WWS te moderniseren.

Zorgen voor voldoende middenhuurwoningen

Naast de regulering is het van belang dat er een fors aantal nieuwe middenhuurwoningen wordt bijgebouwd en dat het ook aantrekkelijk blijft om te investeren in middenhuurwoningen. Tot en met 2030 moeten er 900.000 woningen bijgebouwd worden. Circa 40% (350.000) hiervan moet in het betaalbare koopsegment of in het middenhuursegment terecht komen. 50.000 van deze middenhuurwoningen worden door corporaties gebouwd, de overige 300.000 middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen worden door de markt opgepakt.