Wijziging bekostigingsregeling opvang Oekraïners

De afgelopen maanden is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar de kosten die gemeenten maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Doel van het onderzoek was om in beeld te brengen welke kosten gemeenten maken voor de gemeentelijke en particuliere opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, en op welke manier zij daarvoor het beste gecompenseerd kunnen worden. De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op inbreng van ongeveer 120 gemeenten. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn nieuwe normbedragen vastgesteld.

Omdat het hier om een reële compensatie gaat, wordt per 15 oktober het normbedrag dat gemeenten krijgen voor de kosten die zij maken voor de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, conform de uitkomsten van het onderzoek, aangepast naar €83 per gerealiseerde plek per dag. Dit wordt gedaan om dit bedrag beter aan te laten sluiten op de werkelijke kosten die zij hiervoor maken.  Aanvullend is de mogelijkheid gecreëerd om in uitzonderlijke gevallen de werkelijke meerkosten te declareren.

Ter ondersteuning voor de particuliere opvang krijgen gemeenten, conform de uitkomsten van het onderzoek, €210 per maand per persoon die aanspraak heeft gemaakt op een gemeentelijke tegemoetkoming, bijvoorbeeld een financiële toelage. Omdat voor de particuliere opvang nog geen normbedrag bestond, geldt deze met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022. Denk hierbij aan kosten voor de inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP), de WA-verzekering en buitengewone kosten in de particuliere opvangvoorziening, zoals bepaalde reiskosten.

Daarnaast wordt de regeling verlengd, zodat gemeenten ook na 31 december 2022 aanspraak kunnen maken op een vergoeding van het Rijk.