Meer onderzoek naar ventilatie als virusremmer

De komende 3 jaar financiert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar ventilatie en virusverspreiding. Het is een breed kennisprogramma dat bijdraagt aan meer kennis over het effect van ventilatie in bepaalde omstandigheden en in bepaalde omgevingen, denk aan verpleeghuizen en sportaccommodaties.

Dit onderzoek draagt bij aan het beter omgaan met ventilatie om de risico’s op verspreiding van virusdeeltjes te verkleinen. Het onderzoek kan sectoren zo helpen om  beter voorbereid te zijn op een toekomstige pandemie. TNO coördineert het onderzoek, dat net is gestart, en voert dit uit samen met universiteiten en kennisinstituten zoals de Universiteit Utrecht (UU) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Goede ventilatie kan het aantal virusdeeltjes in een ruimte verminderen. Dit kan helpen om de verspreiding van een virus zoals het coronavirus tegen te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk over de werking van ventilatie in verschillende situaties en omstandigheden. Daarom is er meer onderzoek nodig. In het TNO-onderzoek kijken de onderzoekers onder andere naar vragen als: wat is de kans om via de lucht besmet te raken, wat is de effectiviteit van ventilatie- en luchtreinigingssystemen, en wat zijn de maatschappelijke baten en kosten van ventilatie of luchtreiniging.

Pandemische paraatheid

Om goed voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie is het belangrijk om meer te weten over ventilatie, bijvoorbeeld in instellingen voor langdurige zorg of in sportaccommodaties. Dit is zowel van belang voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers, als voor die van (kwetsbare) bewoners en bezoekers. Goede ventilatie verkleint de kans op virusverspreiding en daarmee ook de ziektelast en maatschappelijke schade. Onderzoeken zoals het TNO-ventilatieonderzoek dragen bij aan een betere kennisbasis voor een versterkte pandemische paraatheid.