Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts

Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts (trustees), fondsen voor gemene rekening en soortgelijke constructies, hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) registreren in het UBO-register trusts.

Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies zorgt voor meer transparantie. Het maakt het voor criminelen lastiger om zich te verschuilen achter zulke constructies. Door deze transparantie draagt het register bij aan het voorkomen van witwassen, corruptie, fraude, belastingontduiking en financiering van terrorisme.

Wat is een trust?

Een trust is een juridische constructie die in het leven wordt geroepen door een persoon (de oprichter/settlor), waarbij goederen worden toevertrouwd aan een beheerder (de trustee) ten behoeve van één of meerdere begunstigden. De trust kent vele varianten en wordt onder meer gebruikt in de zakelijke sfeer, in familiaire sfeer, in charitatieve en culturele sferen, et cetera.

Registratie

Alleen de trustee van een trust, of degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust, kan de registratie van UBO's verrichten. De trustee is zelf ook een UBO van de trust.

Registreren kan via de website uboregistertrusts.nl vanaf 1 november 2022 tot uiterlijk 1 februari 2023. Het UBO-register trusts wordt namens de ministeries van Financiën en Justitie & Veiligheid beheerd door de Kamer van Koophandel.