Defensie maakt vastgoed stapsgewijs duurzaam en toekomstbestendig

Het huidige vastgoed is verouderd, niet duurzaam, slecht onderhouden en duur. Het is dus zaak om het vastgoed duurzaam en toekomstbestendig te maken. “We moeten toe naar kazernes die de groei en inzet van de krijgsmacht ondersteunt. Het moet onze medewerkers de werkomstandigheden bieden die zij verdienen en tegelijk duurzaam en betaalbaar zijn. Dat willen we bereiken met het Strategisch Vastgoedplan 2022 dat vandaag aan de Kamer is gestuurd”, aldus staatssecretaris Van der Maat van Defensie.

Defensie wil vastgoed dat past bij een moderne krijgsmacht. Vastgoed dat optimaal bijdraagt aan de gereedstelling en inzet van de krijgsmacht. Van der Maat: “Dit gaat niet van de ene op de andere dag en de uitvoering neemt in ieder geval 10 tot 15 jaar in beslag. In die periode wordt het vastgoed stap voor stap aangepakt.” De kaders hiervoor staan in het Strategisch Vastgoedplan 2022 (SVP 2022), wat een verdieping is van de contourenbrief van mei 2022.

Doelen SVP 2022

Het SVP 2022 is een verdieping van de contourenbrief van mei 2022. De 4 doelen zijn verder toegelicht in het SVP2022:

 1. Goed voorbereid en klaar voor inzet

  De operationele inzetbaarheid van Defensie moet omhoog. Dreigingen van morgen vragen om een moderne krijgsmacht. Dit gaat Defensie onder andere doen door te concentreren op strategische locaties verspreid over het land.
 2. Personeel centraal

  Defensiemedewerkers verdienen een goede, moderne en veilige werk- en leefomgeving. Door eerdere bezuinigingen hebben zij soms lang gewerkt en gewoond in sterk verouderde en slecht onderhouden gebouwen.
 3. Verduurzaming

  Het Defensievastgoed verduurzamen. Door gebouwen bijvoorbeeld te vernieuwen en te isoleren wil Defensie haar CO2-footprint verminderen.
 4. Financieel in balans

  Door opgelopen achterstanden wordt het onderhoudsbudget vooral ingezet voor correctief onderhoud. Hierdoor wordt de rekening hoger, terwijl de onderhoudsachterstanden verder toenemen. De structurele aanpak van het vastgoed moet het huishoudboekje op orde brengen.

Stap voorwaarts

Het vastgoed wordt bewust stapsgewijs aangepakt. Hierbij worden de 4 doelen in samenhang met elkaar bekeken en per locatie en provincie gewogen. Door te beginnen met een aantal belangrijke en strategische projecten zet Defensie een forse stap voorwaarts. Deze projecten geven de richting aan en hebben relatief veel impact.

Dit zorgt voor financiële en fysieke ruimte voor de aanpak van de rest van de kazernes. Voor de eerste projecten worden op dit moment samen met de regio de mogelijkheden onderzocht.

Projecten en locaties

Van der Maat maakt vandaag 2 nieuwe projecten bekend.

 • Het concentreren van eenheden in de regio Soesterberg.
 • Het concentreren van eenheden en ondersteuning op de Nieuwe Haven in Den Helder.

In mei 2022 werden al de volgende projecten aangekondigd:

 • Een nieuwe kazerne in de regio Schaarsbergen.
 • Nieuwe kazerne Korps Commandotroepen in Rucphen/Roosendaal.
 • De concentratie van de eenheden die nu in Assen en Havelte zitten.
 • Een nieuwe kazernelocatie in het midden van het land. Defensie onderzoekt 4 mogelijke locaties, waarbij de voorlopige voorkeur uitgaat naar een locatie in Zeewolde.

In gesprek met regio

Naast de 4 eerder genoemde projecten geldt ook voor de 2 nieuwe projecten dat Defensie in gesprek gaat met de regio. Doel is te komen tot een gezamenlijke aanpak en regionale en lokale samenwerking. Ook wordt gekeken hoe kazernes meer onderdeel kunnen worden van de regio, bijvoorbeeld door het delen van faciliteiten. Ook kijkt Defensie naar locaties die in de toekomst mogelijk ingezet kunnen worden voor nieuw maatschappelijk nut.