Internetconsultatie concept ministeriële regeling in verband met regels over de re-integratievisie en enkele andere wijzigingen

Het is van belang de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk te laten verlopen. Onderdeel daarvan is het gesprek tussen de werknemer en de werkgever. 

In de ministeriële regeling, die vanaf 22 december 2022 beschikbaar is op de website Internetconsultatie.nl, wordt geregeld dat werknemers en werkgevers verplicht worden de visie op de re-integratie vast te leggen bij het opstellen van het gezamenlijke plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. Deze wijziging is een formalisering van veelal de huidige praktijk en bedoeld om het gesprek over de re-integratie tussen werknemer en werkgever te bevorderen. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2023.

Tevens wordt geregeld dat UWV de gegevens over de gezondheid van de werknemer kan blijven ontvangen bij de WIA-aanvraag voor de uitvoering van de WIA-claimbeoordeling. De beoogde invoeringsdatum is afhankelijk van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarbij het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer leidend wordt bij de toets op de re-integratie inspanningen. Op dat moment worden de medische gegevens door UWV niet meer betrokken bij de RIV-toets, maar deze blijven van belang bij de beoordeling van het recht op een WIA-uitkering.

U kunt reageren op deze regeling tot 2 februari 2023.