Nederland reserveert 2,5 miljard euro voor steun aan Oekraïne in 2023

Nederland stelt in 2023 2,5 miljard euro beschikbaar voor steun aan Oekraïne. Het kabinet verwacht dat dit bedrag nodig is voor militaire steun, ondersteuning bij kritieke herstelwerkzaamheden en bijdragen aan de strijd tegen straffeloosheid. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van de ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Ollongren (Defensie) en Kaag (Financiën). De precieze besteding van de bijdrage hangt af van de behoeften van de Oekraïners en dus het verloop van de oorlog.

Ook volgend jaar zal Oekraïne aanzienlijke internationale steun nodig hebben. De Russische oorlog in Oekraïne gaat door en heeft zich ontwikkeld tot een uitputtingsoorlog. Dagelijks vechten Oekraïense strijdkrachten voor hun vrijheid, veiligheid en welvaart, en daarmee die van heel Europa. Met het besluit nu al geld apart te zetten, geeft het kabinet een boodschap van onverminderde Nederlandse solidariteit aan de Oekraïense bevolking, die hiermee kan rekenen op voorspelbare Nederlandse steun zolang dat nodig is.

De militaire steun zal worden gegeven uit eigen voorraad en via commerciële aanschaf. Nederland zet in op samenwerking en afstemming met andere landen en de defensie-industrie. Het doel daarbij is om de effectiviteit van de leveringen te vergroten voor de Oekraïense strijdkrachten en tegelijkertijd de impact op de eigen krijgsmacht te beperken. De hulp bij kritieke herstelwerkzaamheden is bedoeld voor herstel van (energie-)infrastructuur, ziekenhuizen, onderdak, landbouw en voor ontmijning. Ook zet het kabinet in op humanitaire hulp en steun voor rechtsstatelijkheid, mensenrechten en accountability. Liquiditeitssteun van 18 miljard euro die via de EU verloopt en de kosten van de opvang van Oekraïners in Nederland vallen buiten de reservering.

Vergroot afbeelding Ukraine
Beeld: ©Royal Netherlands Marechaussee