Tijdelijke richtlijn bescherming voor Oekraïense vluchtelingen verlengd, maar aangepaste regelgeving voor derdelanders

De Richtlijn Tijdelijke bescherming is verlengd tot 4 maart 2024. Voor het grootste gedeelte van de vluchtelingen uit Oekraïne, verandert er niets en behouden zij toegang tot de arbeidsmarkt. Vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne (voor bijv. werk of studie) en dus niet de Oekraïense nationaliteit hebben, vallen niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vanaf 4 maart 2023. Vluchtelingen die niet meer onder de richtlijn vallen moeten om in Nederland te mogen werken een werkvergunning hebben.

 • Tot 4 maart 2024 kunnen vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit die onder de richtlijn vallen, blijven werken met de sticker of het pasje wat ze al hebben en een verlengingsbrief van de IND. 
  Tussen 27 januari en 25 februari 2023 krijgen deze mensen een brief van de IND waarin wordt uitgelegd dat het verblijfsdocument is verlengd. Deze verlengingsbrief is vanaf 4 maart 2023 geldig in combinatie met de stickers of het pasje. Met deze documenten kunnen zij aantonen dat zij onder de richtlijn vallen.
 • Vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben maar na 4 maart 2023 nog onder de Richtlijn vallen omdat zij bijvoorbeeld een verblijfsstatus hebben in Oekraïne of familielid zijn van een Oekraïner, moeten wel een nieuw O-document hebben vanaf 4 maart 2023. 
  De IND stuurt deze mensen in februari 2023 een Engelstalige brief hoe zij het O-document kunnen ophalen.
 • Vluchtelingen uit Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne (voor bijv. werk of studie) en dus niet de Oekraïense nationaliteit hebben, vallen niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vanaf 4 maart 2023.
  Als deze mensen de asielprocedure in Nederland verder willen doorlopen gelden vanaf 4 maart 2023 de regels voor asielzoekers voor toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Als deze mensen langer dan zes maanden in de asielprocedure zitten (geldig vanaf het moment dat ze zich hebben gemeld bij een gemeente in Nederland, mogen zij (vanaf 4 maart 2023) 24 weken werken in een periode van 52 weken.
  De werkgever moet eerst een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV 
Met welke documenten kan worden aangetoond dat iemand onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming valt en dus mag werken?
tot 4 maart 2023 Vanaf 4 maart 2023 tot 4 maart 2024

Oekraïense nationaliteit

Bestaand document blijft geldig.

Zij krijgen een brief van de IND omtrent de verlenging van hun documenten.

Sticker (op inlegvel) en het  O-document zijn geldig tot 4 maart 2023 Sticker en O-geldig tot 4 maart 2023 zijn geldig tot 4 maart 2024 met een verlengingsbrief van de IND die de werknemer in februari krijgt.

Vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben

Krijgen een nieuw document van de IND. Hierover ontvangen zij een brief van de IND.

Sticker (op inlegvel) en het O-document zijn geldig tot 4 maart 2023 De IND verstrekt een nieuw O-document in de maand februari 2023 dat geldig is tot 4 maart 2024

Vluchtelingen met een tijdelijke vergunning die niet de Oekraïense nationaliteit hebben vallen niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke bescherming na 4 maart a.s.

Kunnen terugvallen op de asielprocedure. Werkgever moet een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV.

Sticker (op inlegvel) en het O-document zijn geldig tot 4 maart 2023 Kan terugvallen op asielprocedure. Na 6 maanden in procedure te zijn geweest mag er 24 weken in een periode van 52 weken gewerkt worden als aan de voorwaarden wordt voldaan. Hiervoor is voor de werkgever een tewerkstellingsvergunning vereist die kan worden aangevraagd bij UWV. Zie - Speciale voorwaarden per categorie | UWV | Werkgevers.