Kabinet verbetert positie koopstarters

Om starters te helpen een betaalbare koopwoning op de markt te vinden, wil het kabinet dat meer gemeenten verkoopoplossingen inzetten. Ook realiseert het kabinet een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen met een budget van € 40 miljoen. Hiermee worden de kansen van starters op een betaalbare koopwoning groter.

De bouw en de beschikbaarheid van betaalbare koopwoningen staat onder druk, terwijl juist naar deze woningen een grote vraag is. Om starters te helpen, kunnen gemeenten (starters)instrumenten aanbieden. Met de handreiking ‘verkoopinstrumenten voor gemeenten’, krijgen  gemeenten  meer inzicht in de verschillende opties die zij hebben om starters een duwtje in de rug te geven. Voorbeelden van zulke verkoopoplossingen zijn KoopStart (kopen voor een verlaagde verkoopprijs) of Kopen naar Wens (formule die het kopen van een huis voor starters met een laag-/middeninkomen mogelijk kan maken). 

Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Naast de handreiking komt het kabinet met een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Met de beschikbare € 40 miljoen wil het kabinet meer starters met een inkomen tot 2 keer modaal aan een koopwoning helpen. Van gemeenten en ontwikkelaars die gebruik willen maken van de beschikbare middelen, wordt een evenredige bijdrage verwacht. Deze extra inzet komt boven op de bouw van 350.000 betaalbare koop- en middenhuurwoningen tot en met 2030, het toewijzen van betaalbare woningen aan mensen die daar het meest bij gebaat zijn en de regeling rondom de vrijstelling van overdrachtsbelasting starters tot 35 jaar sinds 2021.

Betaalbare koopwoningen blijven moeilijk vindbaar

De ondersteuning van het kabinet is bedoeld voor starters die moeite hebben een betaalbare koopwoning te bemachtigen. Dat is vooral zichtbaar in regio’s waar de vraag naar woningen groot is en het aanbod krap. Hoewel er sinds de zomer een daling zichtbaar is in de huizenprijzen, komen veel starters er nog steeds niet tussen, onder andere door de gestegen hypotheekrente.