Europese Unie (EU) neemt tiende sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 24 februari 2023 heeft de Europese Unie (EU) nieuwe sancties tegen Rusland aangenomen. De sancties bestaan onder andere uit een exportverbod op nog meer onderdelen die Rusland voor wapens kan gebruiken. Ook staan er nieuwe personen en entiteiten op de sanctielijst, en worden extra maatregelen genomen tegen het omzeilen van sancties.

EU: sancties tegen Rusland

De EU heeft nieuwe sancties tegen Rusland aangenomen. De sancties zijn ingesteld in reactie op de illegale annexatie door Rusland van Oekraïens grondgebied. De sancties blijven nodig om maximale druk uit te oefenen op Rusland, om de agressie in Oekraïne te beëindigen. Dit nieuwe pakket raakt meer dan € 11 miljard aan handelsvolume van Rusland.

De nieuwe sancties in het kort:

Meer personen en entiteiten op de sanctielijst

De EU heeft 121 personen en entiteiten toegevoegd aan de sanctielijst. Het gaat onder andere om:

  • personen die verantwoordelijk zijn voor de Russische ontvoering van Oekraïense kinderen;
  • personen en organisaties die het plunderen van Oekraïense hulpbronnen mogelijk maken;
  • organisaties die betrokken zijn bij de Russische militaire en defensiesector, bijvoorbeeld ontwikkelaars van drones die tegen burgers en civiele infrastructuur worden gebruikt;
  • belangrijke Russische besluitvormers, militaire leiders, leden en aanhangers van de Russische Wagner Group, hoge regeringsfunctionarissen en parlementariërs;
  • proxy-autoriteiten in de door Rusland bezette regio’s;
  • mediaorganisaties, en personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van desinformatie;
  • drie Russische banken, waarvan de tegoeden worden bevroren.
  • de EU legt ook sancties op aan Iraanse personen en entiteiten die in verband worden gebracht met de levering van drones aan Rusland.

Nieuwe verboden op export en import

De EU stelt meer verboden in op de export van bepaalde goederen. Bijvoorbeeld elektronica, industriële goederen, gespecialiseerde voertuigen en onderdelen voor vrachtwagens en straalmotoren. Ook zijn er nieuwe exportverboden op goederen die militair gebruikt kunnen worden. Denk aan onderdelen die Rusland kan gebruiken voor wapensystemen zoals drones, raketten en helikopters. Daarnaast komen er beperkingen op de export van bepaalde zeldzame grondstoffen en thermische camera's.

Op de import uit Rusland van synthetisch rubber, bitumen en asfalt is een verbod ingesteld.

Extra maatregelen tegen het omzeilen van sancties

De EU wil het omzeilen van de sancties nog moeilijker maken. Een van de maatregelen is een rapportageplicht voor bevroren bezittingen (en bezittingen die bevroren moeten worden). Dat geldt ook voor bezittingen van de Russische Centrale Bank. Het is met name belangrijk hier inzicht in te hebben voor het mogelijke gebruik van openbare Russische middelen om de wederopbouw in Oekraïne te financieren.

Hebben de sancties tegen Rusland effect?

De Russische economie krimpt en de sancties raken de Russische schatkist. Daarnaast zorgen exportbeperkingen ervoor dat Rusland steeds minder hoogwaardige technologie op voorraad heeft, zoals vliegtuigonderdelen en computerchips. Lees meer over de gevolgen van de sancties voor de Russische economie.

Blijvende inzet Europese Unie

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen. Een compleet overzicht van de sancties vind je op de sanctiepagina van de EU. Zie ook de EU-tijdlijn van de sancties tegen Rusland.

Nederlandse uitvoering sancties

Wil je meer weten over de sancties en hoe Nederland die uitvoert? Bekijk de pagina sancties tegen Rusland en Belarus (Wit-Rusland).