Nederland steunt adviesaanvraag Vanuatu over plichten van landen op het gebied van klimaat

De Republiek Vanuatu wil het Internationaal Gerechtshof om advies vragen over de plichten die landen onder internationaal recht hebben op het gebied van klimaat. Daarover gaat Vanuatu een resolutie in stemming brengen bij de VN. Specifiek vragen ze om een verduidelijking van de verantwoordelijkheid die landen dragen richting huidige en toekomstige generaties en ten aanzien van kwetsbare eilandstaten en andere landen die in het bijzonder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Het kabinet is positief over deze adviesaanvraag en heeft de resolutie gisteren tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York gesteund.

De gevolgen van Klimaatverandering zijn op steeds meer plekken in de wereld voelbaar. Zo ook in eilandstaat Vanuatu dat door de zeespiegelstijging onder water dreigt te verdwijnen en - vanwege zijn ligging in de Stille Oceaan – als één van de meest kwetsbare landen ter wereld voor de gevolgen van klimaatverandering wordt gezien. Vanwege deze kwetsbaarheid heeft Vanuatu in samenwerking met een coalitie van 18 landen en met jongeren, waaronder de Nederlandse VN jongerenvertegenwoordigers duurzame ontwikkeling, een resolutie voorbereid. Hiermee vragen ze het Internationaal Gerechtshof om (niet-bindend) advies over de verantwoordelijkheid die landen op basis van internationaal recht dragen op het gebied van klimaat. Op 20 februari heeft Vanuatu de definitieve resolutie gepresenteerd. Nederland is co-sponsor van de resolutie. Met deze toezegging geeft het kabinet tevens invulling aan de aangehouden motie van de leden Bouke, Thijssen, Teunissen, Grinwis, Kröger, Gündogan en Dassen waarin de regering wordt verzocht om de VN-jongeren te steunen in hun oproep voor een internationaal VN-onderzoek naar klimaatrechtvaardigheid. 


Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie: “Ik ben heel blij te melden dat Nederland het initiatief van Vanuatu steunt. Steeds meer landen krijgen met klimaatrechtszaken te maken, vergelijkbaar met de Urgendazaak in Nederland. Het is daarom verstandig om proactief te handelen en met deze adviesaanvraag duidelijker te krijgen welke verplichtingen landen onder internationaal recht hebben om bij te dragen aan het aanpakken van klimaatverandering.”   


Dennis Jansen, voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling: “Geweldig dat het kabinet klimaatleiderschap toont door Vanuatu, kwetsbare eilandstaten en jongeren wereldwijd te steunen in onze gezamenlijke missie om wereldwijde klimaatactie te vergroten.”