Benoeming directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij BZK

Ir. Y.L. (Yvonne) van der Brugge-Wolring wordt directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot. De benoeming gaat in op 15 april 2023.

Yvonne van der Brugge-Wolring is sinds november 2017 algemeen directeur Logius bij het ministerie van BZK. Daarvoor was zij waarnemend directeur-generaal en directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf. Eerder was zij onder andere directeur Gebiedsontwikkeling, directeur Projectontwikkeling en directeur Techniek bij woningcorporatie Vidomes.

Yvonne van der Brugge-Wolring studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.