€ 210 miljoen voor groei publiek private samenwerking in beroepsonderwijs

Om de innovatiekracht en de productiviteit van bedrijven te verhogen, trekt het kabinet de komende jaren € 210 miljoen uit voor de opschaling van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en werkgevers. De subsidieregeling voor de publiek-private samenwerking in het mbo en het hbo is vandaag opengesteld. Dat maakte minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat bekend tijdens een bezoek aan RDM Rotterdam, waar Hogeschool Rotterdam, STC en Techniek College Rotterdam samenwerken met het bedrijfsleven. De regeling is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen van het kabinet.

Minister Adriaansens: “Er zijn dringend meer vakmensen nodig voor de transitie naar een duurzame en digitale economie. Daarom moeten we beter gebruik maken van de kennis en innovatieve oplossingen uit het beroepsonderwijs en zo de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt verder verbeteren.”

Sinds 2010 investeert Nederland in publiek-private samenwerkingsverbanden (pps'en) om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Een goede aansluiting is nodig om de toepassing van innovaties in de beroepspraktijk te stimuleren, mensen te helpen zich een leven lang te ontwikkelen en het productiviteitsniveau van mkb’ers te verhogen. Deze subsidieregeling zorgt ervoor dat een aantal bestaande samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven door gerichte investeringen verder kunnen worden opgeschaald, zodat meer scholieren en werkenden worden opgeleid voor een baan in techniek of ICT.

Beroepsonderwijs is een basisvoorwaarde voor het groei- en concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Investeringen in onderwijs en scholing hebben een positieve invloed op de innovatiekracht en productiviteit van bedrijven.

De 'Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs' wordt bekostigd uit het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Van de € 210 miljoen voor het project is € 152,4 miljoen definitief toegekend. € 57,6 miljoen is voorwaardelijk toegekend en wordt uitgekeerd na een positieve evaluatie van de eerste fase.

Voor meer informatie zie: Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs.