Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo wil de rijksoverheid zorgen voor de volgende generaties in Nederland. Zodat ook zij goede zorg, goed onderwijs en een leefbare omgeving hebben. 

€ 20 miljard in het Nationaal Groeifonds

Voor de periode 2021-2026  is in het Nationaal Groeifonds € 20 miljard beschikbaar voor projecten op het gebied van:

 1. kennisontwikkeling;
 2. onderzoek en ontwikkeling en innovatie;
 3. infrastructuur.

De projecten moeten een minimale projectomvang van € 30 miljoen hebben.

nationaal groeifonds

Een projectaanvraag indienen

Heeft u plannen voor omvangrijke en baanbrekende projecten? Projecten die direct of indirect zorgen voor economische groei en welvaart op langere termijn? Denk aan projecten op het gebied van infrastructuur, onderwijs en menselijk kapitaal. Of breed toepasbare innovaties waardoor de productiviteit van Nederlanders toeneemt. Dan biedt het Nationaal Groeifonds mogelijkheden voor investering.

Eerste ronde versneld opgestart

Om zo snel mogelijk te kunnen investeren is er al een eerste ronde gestart. Voor de eerste ronde hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) gekeken welke voorstellen mogelijk snel uitvoerbaar zijn. De 3 coördinerende bewindspersonen hebben elk via de fondsbeheerders een beperkt aantal voorstellen ingediend bij de advies-en beoordelingscommissie. De commissie zal waarschijnlijk ongeveer 3 maanden nodig hebben voor een advies over deze voorstellen. Op basis van het advies besluit het kabinet welke voorstellen worden gehonoreerd.

De tweede ronde van investeringen

Na evaluatie van de eerste ronde zal in het voorjaar 2021 een volgende indieningsronde starten. U kunt deze pagina in de gaten houden voor informatie hierover. De voorwaarden waaraan voorstellen moeten voldoen staan in de kamerbrief Nationaal Groeifonds.

Onafhankelijke commissie beoordeelt de voorstellen

Een onafhankelijke commissie van deskundigen beoordeelt de voorstellen. De leden van de commissie hebben veel ervaring op de 3 terreinen waar het Nationaal Groeifonds zich op richt. Daarnaast hebben zij ook kennis van zowel het publieke domein, het bedrijfsleven, onderzoek en ontwikkeling en opschaling. Om voor beoordeling door de commissie in aanmerking te komen, moet een project:

 • een uitgewerkt plan zijn met onderbouwing van onder andere de bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving, financiële kosten en baten en juridische uitvoerbaarheid;
 • vallen in een van de terreinen kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling (Research& Development) en innovatie of infrastructuur;
 • een projectomvang hebben van minimaal € 30 miljoen;
 • een aanvulling zijn op private investeringen;
 • aanvulling zijn op bestaande publieke investeringen en niet binnen bestaande regelingen van de overheid vallen;
 • niet-structureel zijn;
 • voldoen aan de toets van subsidiariteit, dat wil zeggen dat de nationale overheid het juiste bestuursniveau is om de investering te doen;
 • passen binnen de financiële kaders van het fonds.

De commissie beoordeelt projectvoorstellen op basis van een vooraf bepaald toetsingskader en kijkt daarbij naar:

 • effect op groei van de Nederlandse economie (het bbp-effect);
 • maatschappelijke voor- en nadelen (bijvoorbeeld voor het klimaat).

Meer weten over het Nationaal Groeifonds

Hier bekijkt u de Veelgestelde vragen over het Nationaal Groeifonds.

Contactformulier Nationaal Groeifonds

Heeft u een vraag over het Nationaal Groeifonds? Dan kunt u contact opnemen via het onderstaande formulier.

Groeifonds

field_hint

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf docx.

Met uw KVK-nummer hebben wij direct uw gegevens bij de hand.

Aanhef:
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag en om u te kunnen bereiken

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Zonder deze gegevens kunnen wij uw vraag niet beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij delen uw gegevens niet met derden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *