EU gaat gezamenlijk munitie inkopen voor Oekraïne

Er is een akkoord over de gezamenlijke EU-inkoop van munitie voor Oekraïne. De ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie hebben dat vandaag bereikt tijdens de Jumbo Raad Buitenlandse Zaken in Brussel. De levering en productie van onder meer 155mm artilleriemunitie voor Oekraïne wordt door de overeenkomst flink opgeschroefd.

De Europese Vredesfaciliteit (EPF) stelt € 1 miljard beschikbaar. Die is bedoeld voor lidstaten zodat ze meer munitie aan Oekraïne leveren uit eigen voorraden. Nog eens € 1 miljard uit de EPF is beschikbaar om gezamenlijk snel grote orders te plaatsen bij de Defensie-industrie voor munitie-leveringen aan Oekraïne. Verder gaat de Europese Commissie de Europese industrie helpen zodat die de munitieproductie kan opschroeven.

Minister Wopke Hoekstra: “We moeten alles op alles blijven zetten om Oekraïne te blijven steunen in de strijd tegen Poetins verschrikkelijke agressieoorlog. Vandaag hebben we als EU een belangrijke en grote stap gezet om die steun ook structureel vol te kunnen houden.”

Wat minister Kajsa Ollongren betreft is er geen tijd te verliezen.

“Oekraïne heeft die munitie hard nodig. We spreken daarom mét de industrie, in plaats van over industrie.”

De EPF is zeer belangrijk voor lidstaten om hun steun aan onder meer Oekraïne voort te zetten. Die steun uit de EPF is omvangrijk. Daarnaast wordt de faciliteit gebruikt voor steun aan missies en operaties in andere delen van de wereld.

Het budget staat echter onder druk. Nederland heeft daarom gepleit dit op te hogen.