‘Kies voor beter onderwijs’: gezamenlijke oproep voor verhogen opkomst bij verkiezingen medezeggenschap

Ga stemmen voor de medezeggenschap op je hogeschool of universiteit voor beter onderwijs. Die gezamenlijke oproep doen acht organisaties in het hoger onderwijs en het ministerie van Onderwijs vandaag, vooral richting studenten. Medezeggenschap is essentieel voor een goed functionerende hogeschool of universiteit. Studenten en medewerkers kunnen zo invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs. Vanaf vandaag vinden op de meeste universiteiten en hogescholen de verkiezingen plaats voor de medezeggenschap. Om de opkomst te helpen verhogen komen de initiatiefnemers vandaag met een dringende oproep om te komen stemmen, onder de noemer ‘Kies voor beter onderwijs’.

Initiatiefnemers zijn medezeggenschapsorganisaties VMH, LOVUM, LOF en Hbo Medezeggenschap, studentenorganisaties ISO en LSVb, Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen en het ministerie van Onderwijs. 

Minister Dijkgraaf: “Een goed werkende medezeggenschap is wellicht relevanter dan ooit, juist nu er miljarden worden geïnvesteerd in het vervolgonderwijs. Ik vind het essentieel dat studenten en medewerkers kunnen meebeslissen over de manier waarop dat geld wordt besteed. Daarom doen we vandaag deze oproep om de opkomst te vergroten. Daarnaast blijf ik werken aan meer bewustzijn over de belangrijke rol en functie van medezeggenschap, onder studenten en medewerkers op zowel mbo, hbo en universiteiten, en specifiek in het mbo aan het versterken van de positie van medezeggenschap.”

Belang van hoge opkomst

De komende twee maanden houdt het merendeel van de hogescholen en universiteiten de verkiezingen voor de medezeggenschap: voor de centrale (student)raden, deelraden, faculteitsraden en opleidingscommissies. Tilburg University trapt vandaag het ‘verkiezingsseizoen’ af, met verkiezingen voor zowel de Universiteitsraad als voor decentrale raden van de ‘Schools’.

Een hoge opkomst is belangrijk voor een representatieve medezeggenschap. Jammer genoeg was de opkomst bij de verkiezingen op hogescholen en universiteiten de afgelopen jaren erg laag, ondanks allerlei inspanningen om de animo te vergroten. Bij veel instellingen is die animo ook nog eens dalende. Op sommige universiteiten ging het opkomstpercentage onder studenten binnen een tijdsbestek van vijf jaar met tientallen procentpunten omlaag.

Invloed op beleid

Alle partijen die de oproep onderschrijven vinden de lage opkomst reden tot zorg. De stem van studenten en medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van een hogeschool of universiteit. Medezeggenschapsraden kunnen invloed uitoefenen op het beleid, waardevolle input leveren en bestuurders van advies voorzien. Denk aan het inrichten van een opleiding, het aanstellen van een ombudsfunctionaris voor studenten, ondersteuning voor mantelzorgers, gratis verstrekken van menstruatieproducten aan studenten en het realiseren van stilteruimtes.

Daar komt bij dat er vanuit de overheid momenteel fors wordt geïnvesteerd in hogescholen en universiteiten (en het mbo). De medezeggenschap kan actief meepraten over de besteding van deze middelen op de individuele instellingen. Bijvoorbeeld over het toekennen van stimuleringsbeurzen voor jonge wetenschappers. Overigens is niet alleen een hoge opkomst belangrijk, ook een zo groot aantal studenten en medewerkers dat kandidaat wil worden.

Dringende oproep

Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk studenten gaan stemmen doen ISO, LSVb, VMH, LOVUM, LOF, HBO medezeggenschap, UNL, VH en het ministerie van OCW vandaag een dringende oproep richting vooral studenten om te gaan stemmen. Dit gebeurt onder de noemer ‘Kies voor beter onderwijs’. Ga stemmen: of dat nu is voor een opleidingscommissie, deel- of faculteitsraad of centrale (studenten)raad. Dit is in je eigen belang én dat van je hogeschool of universiteit.

De boodschap, waarin leden van de medezeggenschap vertellen wat ze hebben bereikt in een van de raden, wordt verspreid via de social mediakanalen van de initiatiefnemers en van de hogescholen en universiteiten.