Nederland en Duitsland samen aan de slag met innovatieve batterijtechnologie

Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan intensiever samenwerken aan innovatieve batterijtechnologie. Onderzoek en ontwikkeling op dit gebied draagt bij aan een sterke mobiliteitssector en aan het mogelijk maken van (grootschalige) energieopslag voor een flexibeler energiesysteem.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en de Duitse staatssecretaris Sabine Döring (Onderwijs en Onderzoek) hebben de intentieovereenkomst vandaag ondertekend op de Hannover Messe, de grootste technologische industriebeurs ter wereld. Bedrijven laten daar hun innovaties zien op het gebied van digitalisering en verduurzaming van de (maak)industrie, ICT, hightech materialen, mobiliteit, halfgeleiders en energie-infrastructuur.

Het gaat om meer publiek-private samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor de volgende generatie batterijen die minder kritieke grondstoffen zoals lithium bevatten. Ook hebben beide landen de intentie uitgesproken om meer recycling in deze sector mogelijk te maken en nieuwe componenten voor batterijceltechnologie te onderzoeken en te ontwikkelen. Zo kunnen beide landen op economisch en wetenschappelijk gebied voorop blijven lopen. Hierover zijn eerder afspraken gemaakt via het Duits-Nederlandse Innovatie- en Technologiepact in 2021.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Innovatie en verduurzaming zijn nodig voor onze toekomstige banen en inkomsten. Het zijn bovendien de antwoorden op uitdagingen als grondstoffenschaarste en het verminderen van onze afhankelijkheid van niet-EU-landen. Daarom moeten we intensiever Europees gaan samenwerken met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. De afspraken met Duitsland over batterijtechnologie zijn daarvan een goed voorbeeld. We moeten naast het zijn van sterke handelspartners, ook meer samen gaan onderzoeken en uiteindelijk produceren.”