Kabinet besluit tot totaalverbod op nicotinezakjes

Nicotineproducten die geen tabak bevatten gaan onder de Tabaks- en rookwarenwet vallen en ook wordt de verkoop van alle nicotinezakjes verboden. Daarmee heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit betekent onder andere dat er een reclameverbod komt voor nicotineproducten zonder tabak. Het kabinet geeft hiermee invulling aan een motie van de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Van Ooijen: “De tabaksindustrie lanceert voortdurend nieuwe tabaksproducten en nicotineproducten zonder tabak waardoor jongeren makkelijker in aanraking komen met nicotine. Dat is een slechte zaak, want nicotine is verslavend en schadelijk. Het is dan ook logisch om producten die als alternatief voor tabaksproducten gebruikt kunnen worden onder dezelfde wet te behandelen. Daarom ben ik blij dat we vandaag hebben besloten dat deze producten op dezelfde manier worden behandeld als tabaksproducten. Zo zetten we een nieuwe stap in het creëren van een rookvrije generatie.”

Verbod op nicotinezakjes

Sinds november 2021 is het verboden nicotinezakjes met meer dan 0,035 gram nicotine in de handel te brengen. Door een uitbreiding van het verbod zoals dat nu geldt, wordt het handhaven voor de NVWA vergemakkelijkt omdat zij niet hoeven aan te tonen hoeveel mg nicotine er in een nicotinezakje zit. Ook zal met dit voorstel het rookverbod en het reclameverbod van kracht worden voor nicotinezakjes. Voor andere nicotineproducten zonder tabak, zoals bijvoorbeeld stoomsteentjes, gaan dezelfde regels gelden als tabaksproducten. Dit betekent dat voor dit soort producten onder andere het reclameverbod, de leeftijdsgrens en andere verkoopbeperkingen gaan gelden.

Gezondheidsrisico’s

Ondanks dat nicotineproducten zonder tabak niet dezelfde schade veroorzaken als tabaksproducten, zorgen ook deze producten voor gezondheidsschade. Zo zorgt blootstelling aan nicotine voor een blijvende impact op de hersenontwikkeling bij jongeren. Het leidt tot minder concentratie en meer impulsiviteit. Daarnaast is nicotine zeer verslavend. Dat zorgt ervoor dat deze producten de drempel kunnen verlagen voor jongeren om te gaan roken.