Rijksoverheid start website over kernenergie in Nederland

Vanaf 15 mei is alle informatie van de Rijksoverheid over kernenergie in Nederland te vinden op www.overkernenergie.nl. Het gaat zowel om algemene uitleg over kernenergie als informatie over de huidige stand van zaken bij de voorgenomen bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale en de voorbereidingen voor de komst van 2 nieuwe kerncentrales. De website wordt de komende periode stapsgewijs verder uitgebreid.

Op de website wordt onder meer uitgelegd hoe kernenergie werkt. Bijvoorbeeld hoe kernreactoren gekoeld worden en wat de voor- en nadelen zijn van kernenergie. Ook de rol van kernenergie en nucleaire faciliteiten in Nederland, zoals de onderzoeksreactoren in Delft en Petten, worden toegelicht. Hiervoor worden de komende periode ook verschillende korte uitlegvideo’s ontwikkeld.

Daarnaast is de voortgang van de verschillende trajecten op het gebied van kernenergie in Nederland te volgen via de website. Het gaat om de voorgenomen bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale in Borssele, als dat veilig kan; de voorbereidingen voor de komst van twee nieuwe kerncentrales in Nederland; de actualisatie van het Nationaal Programma Radioactief Afval en de versterking van de kennisinfrastructuur. Daarbij worden ook recente onderzoeksrapporten en informatie van bijvoorbeeld toezichthouder ANVS en de gemeente Borsele gebundeld.   

De website is zowel bedoeld voor omwonenden van de voorkeurslocatie in de gemeente Borsele als andere geïnteresseerden die meer informatie willen over kernenergie of op de hoogte willen blijven van de laatste stand van zaken. De website wordt stapsgewijs verder aangevuld met meer informatie, nieuwe aankondigingen, uitlegvideo’s, updates over de voortgang en onderzoeken.