Benoeming consultant bij ABDTOPConsult

Gea van Craaikamp wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2023.

Mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp is sinds juni 2019 secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie. Daarvoor was zij plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder vervulde ze bij de provincie Noord-Holland de functie van provinciesecretaris en was zij onder andere directeur Projecten bij de toenmalige Rijksgebouwendienst en directeur Koninkrijksrelaties bij het ministerie van BZK.

Gea van Craaikamp studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.