Minister Harbers en partners zetten volgende stap voor het gebied bij Baarlo en Hout-Blerick

Het Limburgse gebied bij Baarlo en Hout-Blerick staat voor verschillende opgaven op het gebied van waterveiligheid, natuur en leefbaarheid. Om die opgaven aan te pakken, hebben minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en de projectpartners nu een zogenoemde voorkeursbeslissing genomen.

Dat betekent dat het project nu klaar is voor de volgende fase, waarin het plan concreet wordt uitgewerkt.

Minister Harbers: “Extreem weer komt steeds vaker voor, de hevige buien van 2021 in Limburg staan ons nog helder voor de geest. Ik vind dat we ons best moeten doen om het land zo goed mogelijk te beschermen tegen het water. In dit geval nemen we meerdere maatregelen in één keer. Dijken worden versterkt, bijgebouwd en verplaatst. Daarbij geven we de rivier meer ruimte, wat naast waterveiligheid positieve gevolgen heeft voor de waterkwaliteit en natuur. Zo wordt het gebied bij Baarlo en Hout-Blerick veiliger, terwijl we andere kansen ook benutten.”

Opgaven in één keer aanpakken

Het gebied staat voor uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, natuur en leefbaarheid. In de voorkeursbeslissing zijn plannen opgenomen om deze drie zaken aan te pakken. Zo wordt de dijk in Hout-Blerick landinwaarts verlegd, terwijl nieuwe dijken worden aangelegd in Baarlo Midden en Zuid. Daarnaast wordt de huidige dijk versterkt.

Verder wordt de waterkwaliteit verbeterd. Er zullen kwelgeulen worden aangelegd, dat zijn extra geulen langs het water waarin planten en dieren kunnen leven. Ook wordt de monding van de Kwistbeek heringericht, om betere omstandigheden te creëren voor planten en dieren die van oorsprong in de beek thuishoren. Daarnaast zal onder meer bij de Hummerenweg aandacht zijn voor herinrichting van het gebied, waarbij een mogelijke sloop van kassen en andere bedrijfsbebouwing centraal staan en in samenhang wordt gezocht naar nieuwe bij het gebied passende functies.

In de uitwerking van dit programma worden drie opgaven nog onderzocht. Allereerst wordt gekeken of er nog extra kwelgeulen kunnen worden toegevoegd. Ten tweede wordt een veilige en toekomstbestendige inrichting van het middengebied Laerbroeck onderzocht. Tot slot wordt er onderzoek gedaan naar herbouwlocaties voor de woningen in het gebied Laerbroeck die plaats moeten maken voor het water.

Projectpartners

De partners in dit project zijn: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, gemeente Peel en Maas en gemeente Venlo.