Uitleveringsverdrag met Marokko versterkt aanpak georganiseerde misdaad

Met een bilateraal verdrag voor uitlevering versterken Nederland en Marokko de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat er ambtelijk overeenstemming is bereikt over een uitleveringsverdrag. De tekst van het verdrag wordt komende maanden gereed gemaakt voor ondertekening. Naar verwachting kan het verdrag in het najaar worden ondertekend en ter goedkeuring aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

,,Georganiseerde misdaad gaat al onze grenzen over. Internationale drugscriminaliteit verlegt continu de smokkelroutes en crimineel vermogen wordt razendsnel in andere landen weggezet om uit handen van de opsporingsdiensten te blijven. Alleen door meer met andere landen samen te werken, kunnen we deze internationaal opererende criminele netwerken oprollen en kapot maken’’, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

Door het bilaterale verdrag met Marokko wordt het aantal feiten waarop uitlevering tussen beide landen mogelijk is, verbreed en worden specifieke afspraken gemaakt over procedures, zodat meer en efficiëntere samenwerking mogelijk is. Ook na het aangaan van een bilateraal verdrag geldt dat elk verzoek voor uitlevering afzonderlijk wordt beoordeeld en getoetst op basis van wettelijke en verdragsrechtelijke kaders.