Benoeming consultant bij ABDTOPConsult

De heer A. (Aart) van der Vlist wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2023.

Aart van der Vlist is sinds 1 juni 2021 directeur Informatievoorziening en Chief Information Officer bij de Politie. Daarvoor was hij bestuurder/CIO bij het UWV. Eerder werkte hij onder andere als CIO voor Nationale Nederlanden en als senior partner IT-management in de financiële markten bij KPMG Consulting.

Aart van der Vlist volgde diverse studies in IT, EDP Auditing en Consulting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.