Woondeal zorgt voor meer betaalbare woningen op Bonaire

Het bestuurscollege op Bonaire en Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, zetten vandaag hun handtekening onder de woondeal voor Bonaire. Het doel is om 2124 betaalbare woningen te realiseren tot en met 2030. Minister De Jonge maakt € 10 miljoen beschikbaar voor de eerste tranche van de woondeal, waarmee vanaf 2025 de bouw van de eerste 600 woningen mogelijk wordt inclusief infrastructuur.

Vergroot afbeelding
Minister Hugo de Jonge zet zijn handtekening onder de woondeal voor Bonaire.

Meer betaalbare woningen 

Op dit moment wordt er al volop gebouwd op Bonaire. Tot en met 2025 komen er 444 sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen bij. Voor de bouw van 600 woningen vanaf 2025 is nu het startsein gegeven en in de laatste tranches van de woondeal komen daar nog 1100 woningen bij. Dit telt op tot 2124 betaalbare woningen erbij tot en met 2030. 

De bouw van woningen is hard nodig. Het tekort aan betaalbare woningen op Bonaire is de afgelopen jaren flink toegenomen. De bevolking groeide flink: van 15.528 inwoners in 2010 naar 24.090 per 1 januari 2023. Hierdoor zijn meer mensen op zoek naar een woning. Ook is de prijs van bouwmateriaal gestegen en is capaciteit schaars. Vooral mensen met een lager en middeninkomen vinden moeilijk een betaalbare woning. Met de woondeal Bonaire slaan het Bestuurscollege van Bonaire en minister De Jonge de handen ineen om daar verandering in brengen. 

Kick-off aanpak energiearmoede

De woondeal werd getekend op de locatie Hato, waar de Fundashon Cas Bonairiano (FCB) bezig met de bouw van 254 woningen. Het gaat hierbij om sociale huurwoningen en een deel betaalbare koop. De woningen worden met pre-fab modules gebouwd zodat ze sneller klaar zijn. Een groot deel van deze woningen wordt meteen energiezuinig: er komen zonnepanelen op met batterijopslag. Minister De Jonge gaf tijdens zijn bezoek aan de bouwplaats meteen de kick-off van de aanpak van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) om energiearmoede tegen te gaan. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat maken hiervoor samen € 900.000 vrij.

Het bouwproject op de locatie Hato is uniek in zijn soort. Op niet veel andere plaatsen wordt op deze schaal prefab bouw, zonnepanelen én batterijopslag gecombineerd. De prefab bouwhal komt in de toekomst op Bonaire zodat de productie plaats kan vinden met lokale middelen én mensen. WEB (Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire) gaat deze pilot monitoren om zo beter inzicht te krijgen in het eigen verbruik van huurders overdag en het effect op het netwerk.

Bouwen aan betaalbaar wonen in een leefbare wijk

De woondeal maakt onderdeel uit van de uitvoering van de beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland. Deze is op 22 januari 2023 gepubliceerd. Doel is om betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk te maken en de leefomgeving op de eilanden te beschermen. Daarom wordt er ook ingezet op betere huurcompensatie, komen er huurcommissies op Saba en Sint Eustatius en meer financieringsmogelijkheden voor kopers die de financiering van hun koopwoning net niet rond krijgen. Een nieuw ruimtelijk ontwikkelingsprogramma gaat al het mooie en unieke op land en zee beter beschermen. Dit programma wordt binnenkort op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een reactie insturen.