Benoeming Adviesraad NCAB

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) stelt een adviesraad in, bestaande uit vier leden. Deze adviesraad gaat de NCAB adviseren over het te voeren beleid, zoals de strategische doelstellingen van de NCAB en over de verdere verankering van het instituut binnen overheid en samenleving. Daarnaast zal de adviesraad de NCAB voeden met relevante signalen uit de samenleving. 

De adviesdraad bestaat uit (in alfabetische volgorde):

  • Drs. René Glaser, Strategisch adviseur bij Glaser Public Affairs 
  • Prof. dr. Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Drs. Gert-Jan Segers, Strategisch adviseur International Justice Mission (IJM) en Otto Workforce, voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer
  • Prof. Dr. Bart Wallet, Hoogleraar Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam

Nationaal Coördinator Eddo Verdoner: “Ik ben zeer verheugd dat deze personen bereid zijn gevonden in deze Adviesraad zitting te nemen. Met hun grote en diverse expertise vormen zij een versterking voor het instituut en zijn missie.”

De adviesraad gaat de komende maanden gebruiken voor de verdere inrichting en invulling van de taken.