81.117 extra banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking

Sinds 2013 zijn er in totaal 81.117 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is goed nieuws, want het is belangrijk om steeds meer mensen, met en zonder beperking, aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) licht in een Kamerbrief de laatste cijfers over de banenafspraak toe.

Werkgevers in zowel de sector markt als overheid hebben in 2013 afgesproken elk jaar extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de Banenafspraak. Eind 2025 moet de teller op 125.000 extra banen staan; 100.000 banen erbij bij marktwerkgevers en 25.000 banen erbij bij overheidswerkgevers.

Met 71.113 extra banen hebben marktwerkgevers de doelstelling van 70.000 extra banen in 2022 behaald. Minister Schouten complimenteert in de Kamerbrief over de cijfers de reguliere werkgevers voor hun inzet:

“Ik ben verheugd dat de jaarlijkse groei weer flink is toegenomen, na een afname de afgelopen jaren. Met marktwerkgevers ga ik in gesprek hoe we deze versnelling kunnen doorzetten en hoe we de bekendheid van de banenafspraak en de bijbehorende ondersteuning kunnen verbeteren.”

Extra maatregelen

De overheidswerkgevers hebben 10.004 extra banen gerealiseerd. Hiermee is de doelstelling om 22.500 extra banen te creëren in 2022 niet gehaald. Minister Schouten noemt dit niet alleen teleurstellend, maar ook zorgelijk. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) is momenteel bezig om eerder aangekondigde maatregelen voor de Rijksoverheid nader uit te werken, om de aantallen te laten toenemen. In het najaar informeert zij over deze uitwerking en de eerste effecten.