Minister Schouten investeert in beschut werk en sociaal ontwikkelbedrijven

In een brief die minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) vandaag aan de Tweede Kamer stuurt laat zij onder andere weten dat gemeenten meer geld krijgen voor beschut werk.

Het is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend dat zij een baan vinden bij een reguliere werkgever. Om die reden is er beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor mensen die alleen in een 'beschutte' omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken.

Minister Schouten wil ervoor zorgen dat er meer van deze banen komen. Daarom zet zij concrete stappen richting verbetering. In een brief aan de Kamer kondigt de minister een investering van structureel € 64,7 miljoen aan voor beschut werk. Dit betekent dat gemeenten per 2024 een aanvullend bedrag van € 2.157 per beschutte werkplek ontvangen. Daarnaast presenteert de minister een uitgebreid maatregelenpakket waarmee zij beschut werk op korte termijn verder wil stimuleren en heeft de minister met de Vereniging Nederlandse Gemeenten afgesproken dat gemeenten een extra inspanning leveren om de achterstanden die er zijn op de doelstelling van beschut werk in te lopen.

De afgelopen maanden is er extra aandacht geweest voor de sociaal ontwikkelbedrijven. Minister Schouten laat vandaag weten voorstellen uit te werken waarmee zij gemeenten in 2024 tegemoet wil komen bij de (financiële) uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Hiervoor wordt in 2024 een budget van in totaal € 63,9 miljoen extra beschikbaar gesteld op de begroting van het ministerie van SZW. Hierover zal zij de Kamer in het najaar verder informeren.