Nederland blijft tot top Europese innovatielanden behoren

Op het toonaangevende European Innovation Scoreboard (EIS) is Nederland net als in 2022 aangemerkt als ‘Innovatieleider’. Nederland staat in totaal vierde op deze vandaag gepubliceerde Europese ranglijst. De EIS beoordeelt op 32 indicatoren alle EU-lidstaten en vergelijkt deze resultaten met andere landen van binnen en buiten Europa. Het gaat onder meer om de hoeveelheid private en publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, publiek-private samenwerking, innovatie binnen het mkb, digitalisering, octrooiaanvragen, kwaliteit van onderzoek en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Deze positie is een mooie waardering voor alle innovatieve ondernemers, onderzoekers en wetenschappers, maar is niet vanzelfsprekend. Daarom stimuleren we meer en meer dat kennis in Nederland op niveau blijft, maar vooral ook leidt tot concrete innovaties. Er vinden daarom volop extra private én overheidsinvesteringen plaats in onderzoek en innovatie om ook op de lange termijn in Nederland voldoende banen en inkomsten te hebben. Bijvoorbeeld in quantum, fotonica, waterstof, maar ook in biomedische innovatie.”

Het EIS benoemt traditioneel sterke punten van Nederland zoals opleidingen, de kwaliteit van het onderzoek(systeem) waardoor er een hoog kennisniveau is, digitale vaardigheden en de toepassing hiervan in innovatie. Recente verbeteringen volgens het EIS zijn de hoeveelheid samenwerking tussen innovatieve mkb’ers en een toenemende beschikbaarheid van durfkapitaal op langere termijn. Tegelijkertijd zijn er ook zwakkere punten zoals de relatieve lage hoeveelheid private investeringen in innovatie. Nederland scoort hiermee onder het EU-gemiddelde en staat in de Europese middelmoot, terwijl de hoeveelheid publieke investeringen en overheidsondersteuning voor private investeringen wel op niveau zijn.

Nederland behoudt ook hoge positie ranglijst concurrerende economieën

Nederland is ook in 2023 één van de meest concurrerende economieën ter wereld. Op de zogenoemde IMD World Competitiveness-ranglijst is Nederland gestegen van de zesde naar de vijfde plaats.

Nederland dankt deze plek aan de hoogwaardige infrastructuur, zoals goed ontwikkelde transport- en communicatienetwerken. Bovendien heeft Nederland transparante regelgeving en efficiënte overheidsdiensten. IMD roemt Nederland om de goed opgeleide en diverse beroepsbevolking, die een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Daarnaast heeft ons land zich onderscheiden door het vermogen om digitale technologieën te omarmen en te integreren in verschillende sectoren, waardoor het een voortrekkersrol speelt in de digitale transformatie.