Internetconsultatie begint voor wijziging herzieningssituatie premiedifferentiatie WW

De mogelijkheden voor overwerk door personeel met een vast contract worden verruimd. Dit leidt tot lagere lasten voor werkgevers. Dat staat in een wetsvoorstel dat vandaag in internetconsultatie is gegaan. Het voorstel is onderdeel van het in april gepresenteerde pakket voor de arbeidsmarkt.

U kunt tot 7 augustus via een internetconsultatie reageren op dit voorstel.

Door de premiedifferentiatie in de WW dragen werkgevers een lagere premie af voor vaste contracten en een hogere WW-premie voor flexibele contracten.

De aanpassing heeft gevolgen voor de zogenoemde herzieningssituatie die is gericht op overwerk. Deze is van toepassing als een werkgever de lage WW-premie afdraagt voor een werknemer en vervolgens blijkt dat die werknemer in een kalenderjaar gemiddeld meer dan 30 procent aan overuren heeft. In zulke gevallen moet de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hogere premie afdragen.

Op dit moment zijn werknemers met contracten van gemiddeld 35 uur per week of meer uitgezonderd van de herzieningssituatie. Straks moeten ook alle contracten van gemiddeld meer dan 30 uur per week onder deze uitzondering vallen.

Internetconsultatie
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt de reacties op de internetconsultatie mee bij het aanpassen van het besluit. Dit proces wordt vastgelegd in een verslag. Vervolgens wordt het gewijzigde besluit gepubliceerd op internetconsultatie.nl.