Extra opvangplekken nodig voor vluchtelingen uit Oekraïne

Naar verwachting zijn er 97.000 gemeentelijke opvangplekken nodig voor vluchtelingen uit Oekraïne per 1 februari 2024. Hierdoor wordt de opvangopgave van 90.000 plekken verhoogd naar 97.000.

Op basis van de nieuwe prognose wordt uitgegaan van een netto instroom van 325 vluchtelingen uit Oekraïne per week. Dit is weliswaar lager dan de prognose van afgelopen voorjaar, maar het aantal vluchtelingen blijft wel toenemen.

De situatie in Oekraïne is en blijft onvoorspelbaar, waardoor we rekening moeten blijven houden met een onverwachte verhoging van de instroom. Het is daarom belangrijk voor gemeenten en veiligheidsregio’s om te zorgen voor voldoende opvangplekken, zodat ook in de nabije toekomst vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden.

Begin 2024 wordt een nieuwe prognose voor de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. Het kabinet bekijkt dan of de verwachting bijgesteld moet worden.