Slagingspercentages eindexamens ondanks impact corona weer richting normaal

Bijna 90% van alle examenleerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs heeft het afgelopen schooljaar zijn diploma gehaald. Daarmee ligt het percentage geslaagden, in het eerste schooljaar zónder examenmaatregelen, weer bijna op het niveau van vóór de coronapandemie. In een normaal jaar slaagt namelijk gemiddeld zo’n 92%. Dat blijkt uit de examenmonitor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde.

De afgelopen 3 jaar lagen de slagingspercentages veel hoger, onder meer omdat leerlingen een extra herkansing mochten doen vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waarin ze zich hadden moeten voorbereiden op hun examen. Ook mochten ze één cijfer niet laten meetellen voor hun diploma zolang het geen kernvak was (duimregeling). In 2020 ging het eindexamen vanwege corona helemaal niet door en slaagde bijna iedereen. Afgelopen mei deden de leerlingen voor het eerst weer examen nagenoeg zónder speciale maatregelen.

Geen grote maatregelen

Minister Paul: “We moeten niet onderschatten welk effect corona heeft gehad op deze groep leerlingen. Daarom begrijp ik heel goed dat sommige eindexamenkandidaten baalden dat we dit jaar geen examenmaatregelen hebben genomen. Maar leerlingen en leraren hebben geknokt en vertragingen weten in te lopen. De cijfers laten zien dat het hen heel goed is gelukt om het examen succesvol af te ronden. Dat is een topprestatie waar ze heel trots op mogen zijn!”

Herkansingen

De monitor laat verder zien dat leerlingen het afgelopen schooljaar, in vergelijking met 2019 (voor corona dus), iets vaker zakten zonder een herkansing te hebben gedaan. Wiskunde en Nederlands zijn, zoals gebruikelijk, het vaakst herkanst.

Schooljaar 2023/2024

Ook dit schooljaar moeten leerlingen examen maken zonder speciale maatregelen. Wel blijft het tweede tijdvak verlengd vanwege de positieve ervaringen hiermee in coronatijd. Voortaan duurt dit tijdvak 6 dagen in plaats van 4. Hierdoor kan een leerling die bijvoorbeeld door ziekte het examen in het eerste tijdvak niet kan maken, het examen makkelijker inhalen. Dat komt doordat hierdoor minder examens tegelijkertijd plaatsvinden.

NP Onderwijs

Met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs pakken scholen sinds 2021 de leervertragingen aan die leerlingen als gevolg van corona hebben opgelopen. Scholen kiezen hiervoor uit een menukaart van bewezen effectieve methodes. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs mogen dit geld nog tot en met schooljaar 2024/2025 inzetten.