Verlenging benoemingstermijn lid raad van bestuur UWV

Johanna Hirscher is per 27 juni 2022 toegetreden tot de raad van bestuur van UWV. Met de verlenging van haar benoemingstermijn zal ze net als de overige bestuursleden voor een periode van vijf jaar worden benoemd. Haar benoemingsperiode zal dan eindigen per 1 juli 2027.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de verlenging van de benoeming in de ministerraad gemeld.