Kabinet sluit achtste intentieovereenkomst: Zeeland Refinery gaat extra snel verduurzamen

Het bedrijf Zeeland Refinery wil extra stappen zetten om haar raffinaderij extra snel te verduurzamen bovenop wat is afgesproken in het klimaatakkoord. Het bedrijf wil in 2030 de totale CO2-uitstoot met 1 megaton verminderen, dat is 62% minder dan het niveau in 2022. Tegelijkertijd wil Zeeland Refinery de leefomgeving verder verbeteren door de uitstoot van stikstof en het gebruik van water met minstens 10% te verminderen en te onderzoeken of dit mogelijk tot 50% kan worden gereduceerd.

Deze plannen zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst (Expressions of Principles) die vandaag is ondertekend door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), Jo-Annes de Bat (gedeputeerde Provincie Zeeland) en Jessica Hahn (Algemeen Directeur Zeeland Refinery). Het is de achtste intentieverklaring die dit kabinet tekent, waarin ambitieuze plannen tussen overheid en bedrijven worden vastgelegd om sneller minder CO2 uit te stoten.

Zeeland Refinery is een raffinaderij in Nieuwdorp en ligt in het chemiecluster Zeeland. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan ongeveer 700 mensen in de regio en levert aan klanten in Nederland, België en Duitsland. Zeeland Refinery produceert voornamelijk brandstoffen uit ruwe olie voor wegverkeer, luchtvaart en scheepvaart. Daarnaast maakt het bedrijf oplosmiddelen en grondstoffen voor de kunststofindustrie.

Minder CO2-uitstoot met groene waterstof

Om de doelstelling van 1 megaton minder CO2-uitstoot te halen, wil Zeeland Refinery haar productieprocessen verbeteren en zo het energieverbruik verminderen. Zeeland Refinery onderzoekt meerdere scenario’s waarin verschillende technieken worden toegepast voor het realiseren van deze doelstelling. Zo wil het bedrijf schonere groene waterstof inzetten voor haar productieprocessen, Zeeland Refinery wil hiervoor een elektrolyser gebruiken die volledig draait op groene elektriciteit, voor intern gebruik en levering aan andere industrieën en transportsector. De Europese Unie heeft subsidie toegekend voor dit project. Het bedrijf wil daarnaast de huidige grijze waterstofproductie verduurzamen en vervangen door blauwe waterstofproductie, waarbij CO2 wordt opgevangen en opgeslagen volgens de Carbon Capture and Storage (CCS) methode. Uiteindelijk wil Zeeland Refinery volledig overschakelen op groene waterstofproductie en daardoor geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Er wordt ook onderzocht hoe groene elektriciteit verder kan worden geïntegreerd in de productieprocessen.

Leefomgeving verbeteren

Naast de CO2-reductie wil Zeeland Refinery in 2030 de leefomgeving verbeteren door de stikstofuitstoot (NOx) en het watergebruik met minstens 10% te verminderen. Het bedrijf gaat onderzoeken of dit mogelijk tot 50% kan worden verminderd. Ook is het streven om 10% van de fossiele grondstoffen (aardolie) te vervangen door hernieuwbare grondstoffen tegen 2030. Met als uiteindelijk doel om tegen 2050 alleen nog maar volledig hernieuwbare grondstoffen te gebruiken en volledig circulair te zijn.

Duurzaam energieknooppunt

Zeeland Refinery wil uiteindelijk een duurzaam energieknooppunt in Zeeland worden. Hierbij wordt groene elektriciteit ingezet, afkomstig van bijvoorbeeld offshore windmolenparken, en worden duurzame brandstoffen, groene waterstof en hernieuwbare grondstoffen geproduceerd. Dit zal zowel voor intern gebruik als voor andere bedrijven in de regio en daarbuiten beschikbaar zijn.

Vervolg

Deze intentieverklaring is een belangrijke stap op weg naar een bindende overeenkomst tussen de overheid en Zeeland Refinery. Er wordt gezamenlijk onderzocht welke maatregelen het beste kunnen worden uitgevoerd om de genoemde reducties van CO2, stikstof en watergebruik te behalen. De plannen worden verder uitgewerkt en beoordeeld door een onafhankelijke externe adviescommissie voordat ze worden vastgelegd in een overeenkomst (Joint Letter of Intent). Uiteindelijk worden deze afspraken geformaliseerd in een bindende maatwerkafspraak. De overheid zegt in de intentieverklaring toe samen met Zeeland Refinery te onderzoeken wat de eventuele knelpunten zijn, zoals het aanleggen van benodigde pijpleidingen of het uitbreiden van elektriciteitsnetten, en op welke manier de overheid een rol kan spelen om deze weg te nemen.