Benoeming kwartiermaker belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden

Soler Berk start 16 oktober als kwartiermaker “Belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden”. Deze belangenbehartiger moet ondersteuning bieden aan belastingplichtigen en toeslaggerechtigden die zijn vastgelopen in de verschillende processen.

Soler Berk heeft als opdracht het nieuwe orgaan in te richten, de onafhankelijke positionering te borgen en de samenwerking met andere partijen vorm te geven.

Soler Berk heeft vanuit verschillende rollen ruime ervaring als kwartiermaker in het publieke en private domein en ervaring met het verbinden met belangenbehartiging en van kwetsbare doelgroepen, ondernemers en maatschappelijke vraagstukken. Zo speelde hij onder andere deze rol voor Stichting Lezen & Schrijven, de alliantie Kinderarmoede, ondernemer Centraal, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en is hij een van de leden van de Commissie Sociaal Minimum.

Over de Belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden

De Belangenbehartiger is een nieuw onafhankelijk instituut dat wordt opgericht als aanvulling op beschikbare rechtshulp in Nederland. Op het terrein van rechtshulp bij belasting- en toeslagzaken is dit niet voor iedereen altijd voldoende toegankelijk. Het ministerie van Financiën richt daarom – op verzoek van het kabinet – dit extra vangnet op.

Zie voor meer informatie de toezegging aan de Kamer over laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp.