Versnelde afhandeling aanvullende schade voor toeslagenouders van start

Het ministerie van Financiën en de Stichting (Gelijk)waardig Herstel gaan vandaag van start met een alternatieve route voor versnelde afhandeling van aanvullende schade van toeslagenouders. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe schaderoute is samengewerkt met ouders en onafhankelijke letselschade experts. De route biedt ouders eigen regie en werkt op basis van een schadekader met vaste bedragen. 

Dat schrijft staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane in een brief aan de Tweede Kamer. De alternatieve schaderoute is bedoeld voor gedupeerde ouders die na de integrale beoordeling nog aanvullende schade hebben. Tot nu toe kunnen zij daarvoor alleen terecht bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) die een precieze, individuele schadeberekening maakt. Veel ouders hebben echter aangegeven graag meer eigen regie te willen hebben op het proces van schadeafhandeling. Daarom komt er nu deze alternatieve route naast de CWS route. 

Voor de startfase van de alternatieve route worden ouders gericht uitgenodigd. Dat gebeurt in samenspraak met verschillende organisaties die nu gedupeerde ouders bijstaan, zoals advocaten, hulpverleners en gemeenten. Door mensen uit te nodigen met verschillende soorten schades kunnen de betrokken organisaties het beste leren wat belangrijk is in het proces van emotioneel en financieel herstel. Ook worden mensen benaderd die al lang wachten op afhandeling van hun schade. De uitvoering ligt bij de onlangs opgerichte Stichting (Gelijk)waardig Herstel.

De nieuwe schaderoute wordt stapsgewijs opgeschaald om in de komende maanden 300 tot 1.000 ouders de gelegenheid te bieden hieraan de te nemen. Het is de bedoeling dat deze schaderoute begin volgend jaar wordt opengesteld voor alle ouders met aanvullende schade. Voor het eind van het jaar wordt de nieuwe route geëvalueerd.

Een ouder kiest er zelf voor of deze route past en houdt steeds de regie. Het eigen verhaal is leidend en wordt samen met een onafhankelijke schrijver opgesteld. Op basis daarvan worden de schadeposten vastgesteld. Alleen waar nodig wordt een nadere onderbouwing gevraagd. De alternatieve route wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst.