Benoeming lid van het Kapittel voor de Civiele Orden

De heer H. (Hans) Goedkoop wordt lid van het Kapittel voor de Civiele Orden. Hij volgt hiermee de heer P.A.C.M. (Peter) van der Velden op. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 5 oktober 2023.

De heer Goedkoop is presentator, schrijver en historicus.