Herbenoeming waarnemend Rijksvertegenwoordiger Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht tot herbenoeming van de heer Jan Helmond MPM als waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De heer Helmond bekleedt deze functie sinds november 2017. De verlenging gaat in per 8 november 2023. De herbenoeming zal bij Koninklijk besluit worden geformaliseerd.

De benoeming is tijdelijk, omdat in het wetsvoorstel Herzieningswet WolBES en FinBES wordt voorgesteld om de functie van (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger te laten vervallen en deze taken elders te beleggen. Totdat dit wetsvoorstel wordt aangenomen en de taken van de (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger elders zijn belegd, moeten deze wettelijke taken kunnen worden uitgevoerd.

De waarnemend Rijksvertegenwoordiger is de bestuurlijke schakel tussen Nederland en de openbare lichamen. In die rol is hij onder meer verantwoordelijk voor het bevorderen van de goede samenwerking tussen de rijksambtenaren die werkzaam zijn op Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de eilandsbesturen. Ook ziet de waarnemend Rijksvertegenwoordiger toe op goed bestuur. Verder heeft de waarnemend Rijksvertegenwoordiger een belangrijke taak als op het gebied van veiligheid. Zo stelt hij het coördinatieplan vast voor boven eilandelijke rampen en crises in Caribisch Nederland.