Kabinet maakt gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst

Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen, krijgen recht op een eenmalig bedrag van € 5.000. Dat heeft het kabinet definitief besloten.

Het kabinet wil daarmee een gebaar van erkenning maken vanwege het ervaren leed en het onrecht dat deze groep ervaart. Ouderen die voldoen aan de voorwaarden, hoeven zelf niets te doen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) maakt het bedrag automatisch over. Voorafgaand aan de betaling, verstuurt de SVB in juni 2024 een aankondigingsbrief.  

In aanmerking komen ouderen van Surinaamse herkomst die in verband met de onafhankelijk bewust gekozen hebben om op uiterlijk op 25 november 1975 in Nederland te gaan wonen, voorafgaand in Suriname woonden, destijds 18 jaar of ouder waren en op 1 juli 2024 ten minste 20 jaar in Nederland hebben gewoond. Deze groep had de verwachting dat hun jaren in Suriname meetelden voor de AOW-opbouw, aangezien Suriname toen nog deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit bleek echter niet het geval te zijn, waardoor zij een lagere AOW krijgen.

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: “Deze regeling kent een flinke voorgeschiedenis en het heeft lang geduurd voordat deze mensen gehoord werden. Ik heb meerdere Surinaamse ouderen gesproken over de verwachtingen die zij hadden toen zij naar Nederland kwamen. De commissie Sylvester heeft hun verhalen eerder krachtig verwoord. Het is goed dat we vandaag deze stap zetten om een gebaar te maken. Wij hopen hiermee recht te doen aan hun ervaringen.”

Definitief besluit

Het kabinet liet in mei al weten voornemens te zijn een dergelijk gebaar te willen maken. Dit is daarna ook besproken met de Tweede Kamer en er is deze zomer advies gevraagd van de Raad van State. Daarmee is het nu mogelijk voor het kabinet om een definitief besluit te nemen.

Ouderen die in juni 2024 geen brief van de SVB ontvangen en denken recht te hebben op het bedrag, kunnen twee jaar lang zelf contact opnemen met de SVB. Dit kan vanaf 1 juli 2024. Mensen die het bedrag niet willen ontvangen kunnen dat na ontvangst van de aankondigingsbrief aan de SVB doorgeven. Het te ontvangen bedrag heeft geen negatieve gevolgen voor het krijgen van toeslagen of andere inkomensregelingen zoals de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).