Jan van den Bos nieuwe voorzitter Commissie Werkelijke Schade

Jan van den Bos is per 1 oktober 2023 benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Dit is vandaag bekend gemaakt in de Staatscourant.

Om de afhandeling van aanvullende schade voor gedupeerde ouders te verbeteren en te versnellen, krijgt de nieuwe voorzitter de taak om een aantal veranderingen door te voeren in de werkwijze en samenstelling van de CWS. Zo is er een operationeel directeur aangesteld en kijkt de commissie naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Doel van de aanpassingen is om het werk van de commissie beter te laten aansluiten bij wat ouders nodig hebben. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat meer ouders sneller worden geholpen. Op die manier kunnen achterstanden worden ingelopen.

Van den Bos over zijn aanstelling: “Veel gedupeerde ouders zijn hard getroffen door de toeslagenaffaire. Als nieuwe voorzitter van de Commissie Werkelijke Schade wil ik mijn steentje bijdragen aan het herstel voor gedupeerde gezinnen en ga ik mij daarom volledig inzetten voor het verder verbeteren en versnellen van de afhandeling van aanvullende schade. Daar ga ik vanaf dag één mee aan de slag.”

Van den Bos heeft een lange staat van dienst binnen de Rijksoverheid. Zo was hij inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport en inspecteur-generaal van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor vervulde hij bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder andere de functie van directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand. Ook was hij werkzaam bij de ministeries van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.