Kabinet stuurt Tweede Kamer reactie op rapport commissie Ruys

Vandaag heeft het kabinet per brief de Tweede Kamer een reactie op de bevindingen en conclusies van het rapport Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021van de commissie Ruys gestuurd.

Het kabinet onderschrijft de pijnlijke lessen die getrokken moeten worden. Daarnaast hebben de ontberingen die betrokkenen moesten doorstaan om zichzelf en dierbaren in veiligheid te brengen het kabinet diep geraakt.

Het kabinet onderstreept de conclusie dat door de medewerkers in Kaboel (en op andere posten), de Nederlandse militairen ter plaatse en de vele betrokken medewerkers op de ministeries in Den Haag dag en nacht enorme inspanningen zijn geleverd. Er is grote waardering en respect voor de inzet van eenieder die zich tijdens en na de evacuatie heeft ingezet.

Bij de presentatie op 6 oktober jongstleden had het kabinet al laten weten de vier hoofconclusies van de commissie te erkennen en te omarmen. Het rapport levert een belangrijke bijdrage aan het functioneren en versterken van de crisisorganisatie en crisisaanpak van de betrokken ministeries.

De bewindslieden schrijven verder in hun brief zich ervan bewust te zijn dat het rapport pijnlijke herinneringen kan oproepen bij iedereen die betrokken was bij de evacuatie vanuit Kaboel, maar ook bij de veteranen die de afgelopen 20 jaar voor Nederland in Afghanistan hebben gediend.

In de brief geeft het kabinet per hoofdconclusie een toelichting en zal het de Tweede Kamer over een half jaar informeren over de opvolging van de acties.