14 Nederlandse onderzoeksfaciliteiten krijgen € 184 miljoen ondersteuning

Verschillende Nederlandse Toegepaste Onderzoeksorganisaties (TO2) en Rijkskennisinstellingen krijgen € 184 miljoen financiering voor 14 hoogwaardige en toekomstbestendige faciliteiten voor onderzoek. Die faciliteiten zijn van belang voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. De ondersteuning gaat naar onder andere waterstofaandrijving, biobased bouwmaterialen, voedselveiligheid en digitale infrastructuur zoals het toepassen van data en smart industry.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag het besluit genomen om deze ondersteuning vanuit de eerste financieringsronde voor Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO) toe te kennen. De investeringsvoorstellen zijn afkomstig van een aantal TO2-organisaties (TNO, MARIN, NLR en Wageningen Research) en diverse Rijkskennisinstellingen (Naturalis, NFI, RCE en RIVM).

“De Nederlandse kennisbasis is en blijft ijzersterk. Onderzoekers en ondernemers lossen samen wereldwijde uitdagingen op en ontwikkelen daarvoor producten of diensten. Maar kennis komt niet uit zichzelf succesvol op de markt en bovendien ondervinden we op innovatiegebied wereldwijd een alsmaar sterk toenemende concurrentie. Bijvoorbeeld bij technologieën die nodig zijn voor verduurzaming en digitalisering. Willen we succesvol blijven, dan zijn excellente en moderne onderzoeksfaciliteiten daarvoor de basis. Daar investeert het kabinet nu extra in”, aldus minister Micky Adriaansens (EZK).

De 14 toegekende projecten

 • Hydro/Aerodynamische hybride onderzoeksfaciliteit (MARIN, onderzoek naar drijvende windturbines en zonneparken)
 • SeaLab: de zee als digitaal lab (MARIN, metingen op zee naar effecten maritieme objecten)
 • Versterking Smart Industry Fieldlab NLR-ACM3 (NLR, composieten en high tech materialen productie en -onderhoud)
 • GPT-NL (TNO, faciliteit voor een soeverein Nederlands taalmodel)
 • Innovation Centre for Sustainable Powertrains (TNO, waterstofaandrijving)
 • Biobased bouwmaterialen (TNO, grondstoffen uit plant- en houtvezels)
 • BSL-3 facility for feed and food analysis (Wageningen Research, analyse en onderzoek voedselveiligheid) 
 • FoodTech Facility (Wageningen Research, voedingsonderzoek gericht op consument)
 • Kassen en klimaatcellen (Wageningen Research, plantkundig onderzoek)
 • Sustainable High Tech Research Greenhouse (Wageningen Research, geautomatiseerde en circulaire teeltsystemen)
 • JusticeLink (Nederlands Forensisch Instituut, gegevensinfrastructuur voor de analyse van complexe en vertrouwelijke datastromen)
 • DNA metabarcoding facility for biodiversity assessments (Naturalis, meten van biodiversiteit)
 • DNA NL (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, digitale infrastructuur voor interdisciplinair erfgoedonderzoek)
 • Een analyseportaal voor geïntegreerd onderzoek en een overkoepelend dataplatform (RIVM, metingen)

In 2024 kan er bovenop deze nu toegekende financiering, die het kabinet uit het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap haalt, nog eens € 100 miljoen beschikbaar komen voor nadere voorstellen voor zowel het monitoren van broeikasgassen, klimaat en luchtkwaliteit als digitalisering door het toepassen van data. Ook in de jaren hierna zijn er financieringsrondes gepland voor nog eens € 190 miljoen vanaf 2025.