Kabinet en zout- en chemiebedrijf Nobian zetten volgende grote stap naar CO2-neutraal in 2030

Het kabinet heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt in het extra en sneller verminderen van CO2-uitstoot door een Joint Letter of Intent met Nobian te tekenen. Het is de eerste keer dat de overheid en een bedrijf een dergelijke overeenkomst in het kader van de maatwerkaanpak sluiten. In deze overeenkomst leggen Rijk, provincies en Nobian de concrete uitwerking van de eerder opgestelde verduurzamingsplannen vast. Met de maatwerkaanpak kunnen de grootste industriële uitstoters hun CO2-uitstoot extra en sneller verminderen, bovenop het Klimaatakkoord, en is er ook aanzienlijke winst voor de leefomgeving.

Zout- en chemiebedrijf Nobian produceert en verwerkt zout dat nodig is voor producten voor alledaags gebruik zoals textiel, geneesmiddelen en desinfectiemiddelen. Maar ook voor producten die belangrijk zijn voor de energietransitie, zoals isolatiemateriaal, batterijen, elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen. Nobian streeft ernaar een van de duurzaamste chemiebedrijven in de EU te worden en te blijven.

Versnellen klimaatdoelstellingen

Het demissionair kabinet en Nobian hebben eind vorig jaar al een intentieverklaring (Expression of Principles) ondertekend waarin de plannen voor verduurzaming werden opgenomen. Met deze plannen kan Nobian haar klimaatdoelstellingen met 10 jaar versnellen, waardoor zij al in 2030 vrijwel geen CO2 meer zal uitstoten. Dat is een reductie van ruim 0,6 Mton CO2 per jaar en is significant meer reductie dan waar het bedrijf volgens het Klimaatakkoord aan moet voldoen.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Wat een mooie mijlpaal! Vandaag heb ik op het terrein van Nobian in Rotterdam de Joint Letter of Intent met het bedrijf getekend. Dat is een hele belangrijke én grote stap in ons gezamenlijke doel om Nederland te verduurzamen en de bedrijven hier te houden. En wat bijzonder om dat op locatie te doen. Want daar draait het om: Nobian maakt en verwerkt zout en dat hebben we nodig in ons dagelijks leven. Met de maatwerkaanpak stimuleren we bedrijven om te innoveren, en tegelijkertijd sneller en extra te verduurzamen. Nobian heeft met deze concrete plannen in 2030 nagenoeg geen CO2-uitstoot meer, dat is 10 jaar sneller en 3 maal de reductie die het bedrijf volgens het klimaatakkoord moet realiseren in 2030. Ik kijk ernaar uit om snel de bindende maatwerkafspraak met het bedrijf te sluiten.”

De 4 grote projecten die Nobian wil uitvoeren zorgen ook voor positieve effecten op de leefomgeving, onder andere in de vorm van een forse vermindering van de stikstofuitstoot. Ook het waterverbruik neemt af. Het aardgasverbruik neemt flink af. De gasreductie staat gelijk aan meer dan 1% van het totale gasverbruik in Nederland, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 250.000 huishoudens, vergelijkbaar met de stad Den Haag. Ook creëert het bedrijf ruimte op het stroomnet in Rotterdam (vergelijkbaar met elektriciteitsverbruik van 50.000 huishoudens) en de mogelijkheid om elektriciteit flexibeler in te zetten om zo het elektriciteitsnet te balanceren en netcongestie te verminderen. Daarnaast  is een project gericht op de ontwikkeling van ondergrondse energieopslag, wat van cruciaal belang is voor de energietransitie.

Inzet

Om deze verduurzamingsprojecten te versnellen en (financieel) haalbaar te maken, heeft Nobian bovenop haar eigen investeringen financiële steun van de overheid nodig. Dit gaat naar schatting om een bedrag tussen de € 190 en € 290 miljoen. De exacte hoogte van het bedrag wordt bepaald bij de bindende maatwerkafspraken begin volgend jaar en is onder andere afhankelijk van materiaal- en energieprijzen. Ook wordt samen met de provincies en omgevingsdiensten gekeken hoe vergunningstrajecten verbeterd kunnen worden om de doorloop te versnellen. Tot slot wordt samen met netbeheerders gekeken naar de impact van de benodigde energie-infrastructuur, zowel op het bedrijf als op de rest van de regio. 

Positief advies

De onafhankelijke Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie heeft getoetst of de plannen ambitieus en haalbaar zijn, of de projectplannen financieel en operationeel robuust zijn en of de gestelde doelen hiermee kunnen worden gehaald. De voorgestelde projecten zijn positief beoordeeld en de meeste aanbevelingen voor verbetering zijn al verwerkt in de vandaag getekende overeenkomst. De overige punten worden nog uitgewerkt en verwerkt in de laatste stap: de bindende maatwerkafspraken. Het advies is samen met de Joint Letter of Intent openbaar gemaakt.